Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/663

Այս էջը սրբագրված չէ

նոյեմբերի 5 Գործարկվեց Աթարբեկյանի հիդրոէլեկ– տրակայանը։ դեկտեմբերի 3 Երևանի կայարանամերձ հրապարակում տեղի ունեցավ «Սասունցի Դավիթ» արձանի հանդիսավոր բացումը։ 1960 Փետրվարի 10 Բացվեց ՀԿԿ քսանմեկերորդ համագումա– Փետրվարի 10 րը* Ավարտվեց Ղարադաղ–-Ղազախ–Երևան գազամուղի շինարարությունը։ սեպտեմբերի 26 Երևանում բացվեց Հայաստանի ուսուցիչ– ների համագումարը։ նոյեմբերի 30 Երևանում բացվեց ՀՍՍՀ ենղաՓոխության պետական թանգարանը։ 1961 ապրիլի 29 Երեանում բացվեց ՀՍՍՀ ժողովրդական տնտեսության նվաճումների ցուցահան– դեսը։ օգոստոսի 12 ՍՍՀՄ Մինիստրների սովետի որոշումը «Սեաեա Լճի մակարդակը բնական պայ– մաններին մոտ բարձրության վրա պահ– պանելու նպատակով ԱրՓա գետի ջրի մի մասը մնանա լիճ շրջելու միջոց ստումների մ սաին»։ սեպտեմբերի 21 Բացվեց ՀԿԿ քսաներկուերորդ համագու– մարը։ հոկտեմբերի 17 Բացվեց ՍՄԿԿ քսաներկուերորդ համագու– մարը։ 1962 մայիսի 27 Նշվեց հայ գրերի տոեղծող և հայ դպրու– թյան հիմնադիր Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդյան 1600-ամյակը։ հոկտեմբերի 12 Սկսվեց արտասահմանյան նրկրներում ապ– րող հայերի նոր զանգվածային վերադար– ձը Սովետական Հայաստան։ նոյեմբերի 9 Շարք մտավ Կիրովականի արհեստական 1963 մետաքսաթելի գործարանը; Փետրվարի 13 Գործարկվեց Լուսավանի (Չարենցավանի) գործիքաշինական գործարանի կենտրոնա– կան ձուլարանը՝ ամենախոշորը հանրապե– տությունում ։մարտի 17 Տեղի ունեցան Հայկական ՍՍՀ վեցերորդ գումարման Գերագույն սովետի ընտրու– թյունները։ ապրիլի 29 Գործարկվեց Երևանի ջերմաէլեկտրակայա– նի աոաջին ագրեգատը։ մայիսի 28 Գործարկվեց յոթնամյակի հսկաներից մեկը՝ Ագարակի պնղձամոլիբդենային կոմ– բինատը։ հոկտեմբերի 26 1964 Նշվեց Սայաթ–Նովայի ծննդյան 250-ամյակը։ հունվարի 7 Բացվեց ՀԿԿ քսաներեքերորդ համագումա– հունիսի 25 րը․ Երևանում հիմնադրվեց Սփյուռքահայու– թյան հետ մշակութային կապի կոմիտեն։ 1965 ապրիլի 22 Հրապարակվեց ՀՍՍՀ Մինիստրների սո– վետի որոշումը «Գիտության և արվեստի բնագավառում Հայկական ՍՍՀ պետական մրցանակներ սահմանելու մասին»։ հունիսի 17 Երևանում բացվեց Ավ․ Իսահակյանի ար– ձանը։ նոյեմբերի 29 Երևանում բացվեց Մ, Նալբանդյանի ար– ձանը։ 1966 մարտի 3 Բացվեց ՀԿԿ քսանչորսերորդ համագու– մարը։ մարտի 29 Բացվեց ՍՄԿԿ քսաներեքերորդ համագու– մարը։ հունիսի 1 Հայկական սովետական հանրագիտարա– նի հրատարակումը կազմակերպելու մի– ջոցառումների մասին ՀԿԿ Կենտկոմի և ՀՍՍՀ Մինիստրների խորհրդի որոշումը․ 1967 մարտի 19 Տեղի ունեցան ՀՍՍՀ յոթերորդ գումարման Գերագույն սովետի ընտրությունները։ նոյեմբերի 5 Երևանում գործարկվեց էլեկտրոնային օղա– կաձև արագացուցիչը։ նոյեմբերի 28 Երևանում տեղի ունեցավ Ծիծեռնակաբեր– դի բարձունքի վրա կառուցված 1915 թ․ 1968 Մեծ եղեռնի գոհերի հիշատակին նվիր– ված հուշարձան–կոթողի բացումը։ մայիսի 25 Տեղի ունեցավ Սարդարապատի ճակատա– մարտին նվիրված հուշարձանի հանդիսա– վոր բացումը։ օգոստոսի 13 Շարք մտավ Մխչյանի ջրհան կայանը։ հոկտեմբերի 1$ Սովետական Հայաստանը պարգևատրվեց Լենինի երկրորդ շքանշանով։ հոկտեմբերի 18 Նշվեց Երևանի հիմնադրման 2750-ամյանը։ 1969 սեպտեմբեր Նշվեց Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 100-ամյակը։ նոյեմբերի 18 Ընդունվեց որոշում գիտության և տեխնի– կայի բնագավառում Հայկական ՍՍՀ պե– տական մրցանակներ հիմնելու մասին։ նոյեմբեր Նշվեց Կոմիտասի ծննդյան 100-ամյակը։ 1970 ապրիԼ Հայ ժողովուրդը տոնեց Վ․ Ի․ Լենինի ծննդյան 100-ամյակը։ նոյեմբերի 23 Տեղի ունեցավ Հրազդանի լեռնաքիմիական կոմբինատի ցեմենտի գործարանի գործար– կումը։ նոյեմբեր Լրացավ Հայաստանում սովետական իշ– խանության հաստատման և Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կազմա– վորման 50-ամյակը, հանրապետությունը պարգևատրվեց Հոկտեմբերյան հեղափո– խության շքանշանով։ 1971 փետրվարի 25 Բացվեց ՀԿԿ քսանհինգերորդ համագու– մարը։ մարտի 30 Բացվեց ՍՄԿԿ քսանչորսերորդ համագու– մարը։ հունիսի 13 Տեղի ունեցան ՀՍՍՀ ութերորդ գումարման Գերագույն սովետի ընտրությունները։ հունիսի 25 Երևանում հանդիսավոր նշվեց հայկական օպերայի 100-ամյակը։ դեկտեմբերի 17 Նշվեց Ալ․ Սպենդի ար յանի ծննդյան 100-ամ– յակը։ 1972 մարտի 20 Հայկական ՍՍՀ Մինիստրների խորհրդին առընթեր Հայկական հեռագրական գոր– ծակալությունը վերակազմվեց պետական ինֆորմացիոն գործակալության՝ Արմեն– պրեսի։ հոկտեմբերի 27 Ավարտվեց Հրազդանի պետական շրջանա– յին էլեկտրակայանի առաջին հերթի շի– նարարությունը։ * նոյեմբերի 3 Գ․ Սունդուկյանի հուշարձանի բացումը Երևանում։ դեկտեմբերի 12 Երևանում նշվեց ՍՍՀՄ կազմավորման 50-ամյակը։ 1973 հունվարի 24 ՀՍՍՀ Մինիստրների խորհուրդը որոշում ընդունեց հայ պարբերական մամուլի կենտ– րոնական արխիվ ստեղծելու մասին։ 1973 Շահագործման հանձնվեցին Իջևանի «Բեն– թոնիտ», Չարենցավանի Լիզինի արտա– դրության, «Արզնի» հանքային ջրերի գոր– ծարանները, Երևանի կաշվի–գաԼանտե– րեայի, Կիրովականի կահույքի ֆաբրիկա– ները։ 1974 հունիսի 14 Երևանում տեղի ունեցավ Ա․ Ս․ Գրիբոյհ– դովի արկանի հանդիսավոր բացումը։ հունիսի 26 Երևանում տեղի ունեցավ Ալ․ Թա ման յանի արձանի հանդիսավոր բացումը։ օգոստոս Շահագործման հանձնվեց Հրազդանի պե– տական շրջանային էլեկտրակայանի վեր– ջին՝ 4-րդ էներգաբԼոկը։ հոկտեմբերի 19 Երևանում ստեղծվեց ՍՍՀՄ առողջապահու– թյան մինիստրության կլինիկական ու Փորձնական վիրաբուժության համամիու– թենական ինստիտուտ։ նոյեմբերի 28 Շահագործման հանձնվեց Երևանի «Ռո– սիա» կինոթատրոնը։ 1975 հունվարի 10 Երևանում բացվեց Եղիշե Չարենցի տուն– թանգարանը։ հունիսի 15 Տեղի ունեցան ՀՍՍՀ իններորդ գումարման Գերագույն սովետի ընտրությունները։