Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/668

Այս էջը սրբագրված չէ

ՍՍՀՄ մրցանակների դափնեկիրներ Լենինյան մրցանակի դափնեկիր– ներ 1957 Իոանիսյան Բագրատ Կոնստան– տինի՝ աստղագիտ․ գործիքների կոնս– տրուկցիա մշակելու համար․ Թ ու ր ք յ ա ն Րաֆֆի Արմենակի՝ ած– խահորերի ուղղահայաց մայրուղիների հորատանցման մեթոդները կաւոարելա– գործելու համար (հեղինակակից)․ Աղաջանյան Պավել Արտեմի՝ ինք– նաթիռաշինության բնագավառում կա– տարած աշխատանքների համար։ 1959 էթմեքշյան Աշոտ Հարությունի՝ Մոսկվա քաղաքի Լուժնիկիի շրշանի արագ վերակառուցման ու բարեկարգ– ման քաղաքաշինական խոշոր խնդրի լուծման և Վ․ Ի․ Լենինի անվ․ կենտր․ մարգադաշտի սպորտային շինություն– ների համալիրի ստեղծման համար (հե– ղինակակից)․ Գրիգորյան Ռուբեն Արամայիսի՝ ֆիզիկայի բնագավառում կատարած աշ– խատանքների համար․ Խաչատրյան Արա մ Եղիայի՝ «Սպարտակ» բալետի համար։ 1960 Կոստանդով Լեոնիդ Արկադիի՝ քիմ․ արդյունաբերության բնագավա– ռում ակնառու աշխատանքների համար։ 1961 Մ և լ ի ք–Թ ա ն գ ի և Զավեն Իվանի՝ Ադրբ․ ՍՍՀ նավթի ծովային հանքավայ– րերի կոմպլեքսային յուրացման համար (հեղինակակից)․ Մկրտումյան Արմեն Կարապետի՝ արդ․ և քաղաքացիական շինարարու– թյան համար նախալարված երկաթբե– տոնե կոնստրուկցիաների ամրանի ձըգ– ման (էլեկտրատաքացման միշոցով) նոր տեխնոլոգիա մշակելու և արտադրության մեշ արմատավորելու համար (հեղինա– կակից)․ Միքայելյան Անդրեյ Լեոնի՝ լուսա– սերներում ինքնակիզակետման երևույ– թը հայտնագործելու համար․ Աղաբալյանց Գևորգ Գերասիմի, Մերժանյան Արտեմի Հարությու– նի՝ տեխնոլոգիական պրոցեսի ավտոմա– աաց^աւ1բ անընդհաա հոսքով շամպայ– նի արտադրության կենսաքիմ, և ֆիզի– կաքիմ․ մեթոդ մշակելու և արդյունաբե– րության մեջ արմատավորելու համար (Ս․ Ա․ Բրուսիլովսկու հետ)․ Ս ա ր յ ա ն Մարտիրոս Սարգսի՝ «Իմ հայրենիքը» նկարաշարի (1952–58) համար։ 1962 Միկոյան Արտեմ Հովհաննեսի՝ ինքնաթիռաշինության բնագավառում կատարած հետազոտությունների հա– մար․ Գևորգյան Գուրգեն Մնացականի՝ Անդրկովկասյան մետալուրգիական գոր– ծարանի խողովակագլոցման <400» ագրե– գատի մեքենայացման և ավտոմատաց– ման համար (հեղինակակից)․ Հակոբյան Արտավազդ Արմենակի՝ 500 կՎտ լարումով ՓոՓոխական հոսան– քի բարձրավոլտ սարքերի համալիր ստեղծելու համար (հեղինակակից)․ Գալամքարով Վարդան Ալեք– սանդրի՝ նավթի հանքավայրերի մշակ– ման նոր համակարգի համար (հեղինա– կակից)․ Ա դ ա մ յ ա ն Արամ Պողոսի՝ սիլիկա– տաբետոնային (անցեմենտ) հավաքովի դետալների ու կոնստրուկցիաների մշակ– ման և դրանք շինարարության մեջ ար– մատավորելու համար (հեղինակակից)․ Շահխաթունի Ելիզավետա Ավե– տի՝ տուրբոպլաստիկային շարժիչնե– րով ինքնաթիռների պլաներների կայու– նության վերաբերյալ աշխատանքների համար (հեղինակակից)․ Մնդոյանց Աշոտ Աշոտի՝ Մոսկվա– յի Կրեմլի Համագումարների պալատի նախագծման և կառուցման (1959–60) համար (հեղինակակից)։ 1963 Բ ախշյան Ցոլակ Արշավիրի՝ ան– բոց այրման՝ պանելային հրածորաննե– րից կազմված ճառագայթող պատերով խողովակավոր վառարանների ստեղծ– ման և արմատավորման համար (աշխա– տանքի ղեկավար)․ Հար ու թյ ու նով Ալեքսեյ Հովհան– նեսի՝ գազային և գազակոնդենսատային հանքավայրերի հորատման ու կոմպլեք– սային լուծման համար։ 1964 Հ ա ր ու թ յ ու ն յ ա ն Սուրեն Միքա– յելի՝ Դոնբասի զառիթաՓ ածխաշերտե– րում ածխահանույթը մեքենայացնող կոմբայնների ստեղծման և արմատավոր– ման համար (հեղինակակից)։ 1965 Կարապետյան Սուրեն Կարապե– տի՝ սուլֆիդային հանքաքարերից նի– կելի և կոբալտի արտադրության պրո– ցեսների մեքենայացման և տեխնոլո– գիայի կատարելագորման համար (հե– ղինակակից)․ Մ ա զ լ ու մ ո վ Ավետիք Ղուկասի՝ շաքարի ճակնդեղի բարձրարդյունավետ սորտեր ստեղծելու և դրանք արտադրու– թյան մեջ ներդնելու համար (Ն․ Ա․ Սավ– չենկոյի հետ)։ 1966 Բուռնազյան Ավետիք Իգնատի՝ բժշկագիտության մեջ կատարած հետա– զոտությունների համար․ Դոլուխանյան Զարուհի Աղասու՝ համերգային կատարողական գործու– նեության (1963–1965 թթ․ ծրագրեր) համար։ 1967 Օգաևեզով (Հովհաննիսյան) Գեոր– գի Օգանեզի (Հովհաննեսի)՝ թեյատե– րևի ընտրովի հավաքման պրոցեսի մե– քենայացման «Սաքարթվելո» թեյահա– վաքման մեքենա ստեղծելու և արտա– դրության մեջ արմատավորման համար (հեղինակակից)․ Ման ՈԼ չարով Անդրեյ Արսենի՝ տեխնիկայի բնագավառում կատարած աշխատանքների համար․ Սիմոնով Ռուբեն Նիկոլայի՝ Մոսկ– վայի Եվգ․ Վախթանգովի անվ․ պետ․ ակադեմիական թատրոնում դասական և սովետական դրամատուրգիայի պիես– ների բեմադրության համար։ 1970 Ալիխանյան Արտեմ Իսահակի, Աս աթիանի Թինա Լևանովնա՝ հետքային կայծային խցիկների ստեղծ– ման համար (հեղինակակիցներ)․ Բարխ ու դարով Ստեփան Գրիգո– րի՝ ժամանակակից գրական ռուսաց լեզ– վի բառարանի (հ․ 1 – 17, 1948–65) ստեղծման համար (հեղինակակից)։ 1972 Կ ն ու ն յ ա ն ց Իվան (Հովհաննես) Լյուդվիգի՝ ալիֆատիկ շարքի ֆտորօր– գանական միացությունների բնագավա– ռում կատարած հետազոտությունների համար․ Սարկիսով Հակոբ Աբրահամի՝ Սովյալ տաՓաստանի խոպան հողերի ոռոգման և կոմպլեքսային նախնական յուրացման առաջադիմական մեթոդ մշակելու և դրանք արմատավորելու հա– մար (աշխատանքի ղեկավար)․ Շահ ինյան Մարիետա Սերգեյի՝ Վ․ Ի․ Լենինին նվիրված «Ուլյանովների ընտանիքը» (1957), «Առաշին Համառու– սականը» (1965), «Պատմության հարցա– տոմսը» (1970), «Չորս դաս Լենինից» (1970) գրքերի համար։ 1974 Ա բ ո վ Ցուրի Գեորգիի՝ միջուկային էլեկտրամագնիսական անցումներում տարածական զույգության խախտման փորձարարական հայտնաբերման և հե– տազոտական աշխատանքների շարքին մասնակցելու համար։ 1976 Չարախչյան Աղասի Նազարեթի, Չա րախչյան Տաիսա Նիկոլաևնա՝ Արեգակի վրա տիեզերական ճառագայթ– ների բռնկումների և գալակտիկական տիեզերական ճառագայթների արեգակ– նային մոդուլման պրոցեսների ստրա– տոսֆերային հետազոտությունների հա– մար (աշխատանքի ղեկավար)։ 1980 Ենիկոլոպյան (Ենիկոլոպով) Նի– կողոս Սարգսի՝ «Հաստատուն Փուլում անկանոն արագ պոլիմերացման հայտ– նաբերումն ու հետազոտումը» աշխա– տությունների շարքի համար (հեղինա– կակից)․ Քաթանյան Վասիլի Վասիլիի՝ 20 լիամետրաժ ֆիլմերից բաղկացած «Մեծ հայրենականը» վավերահրապարակա– խոսական կինոէպոպեայի համար (հե– ղինակակից)․ Ա թ ո յա ն Ռոբերտ Վարդգեսի՝ հաշվո– ղական տեխնիկայի բնագավառում կա– տարած աշխատանքների համար։ 1982 Նալբանդյան Գմիտրի Արշակի՝ Վ․ Ի․ Լենինին նվիրված նկարաշարի համար․ Կուլիշանով Լև Ալեքսանդրի՝ «Կարլ Մարքս։ Երիտասարդական տա– րիներ» հեռուստատեսային գեղարվես– տական ֆիլմի համար (սցենարի հեղի– նակ և ռեժիսոր)։ 1983 Ք ու չ ու կ յ ա ն Արման Թագվորի՝ հաշվողական տեխնիկայի բնագավա– ռում կատարած աշխատանքների հա– մար։ 1984 Ս Ո ղ Ո յ ա ն Ֆրիդրիխ Մկրտչի՝ Կիևի «1941 – 1945 թթ․ Հայրենական մեծ պա– տերազմի պատմության Ուկրաինայի պետ․ թանգարան» հուշահամալիրի (1981) համար (Վ․ Ի․ Ելիզարովի և Վ․ Զ․ Բորոդայի հետ)։ ՍՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիրներ 1941 Միկոյան Արտեմ Հովհաննեսի՝ ինքնաթիռի նոր կոնստրուկցիա մշակե– լուհամար (Մ․ Ֆ․ Գուրևիչի հետ)․ Ալիխանով Աբրահամ Իսահակի, Ալիխանյան Արտեմ Իսահակի՝ ռա– դիոակտիվության հետազոտման բնա– գավառում կատարած աշխատանքների համար․ Օրբելի Լևոն Աբգարի՝ «ԴաԱախո– սություններ նյարդային համակարգի ֆիզիոլոգիայից» աշխատության համար․ Ավագյան Արտավազդ Արշակի՝ բույսերի կենսաբանության վերաբերյալ աշխատությունների շարքի համար․ Խաչատրյան Արամ Եղիայի՝ շու– թակի և նվագախմբի կոնցերտի համար․ Ս ա ր յ ա ն Մարտիրոս Սարգսի՝ Ալ․ Սպենդիարյանի անվ․ օպերայի և բալե– տի թատրոնում բեմադրված Ալ․ Սպեն– դիարյանի «Ալմաստ» օպերայի ձևավոր– ման համար․ Վաղարշյան Վաղարշ Բոգդանի՝ թատերա–դրամատիկական արվեստի բնագավառում ձեռք բերած մեծ նվա– ճումների համար․ Թ ա մ ա ր ա Խանում (Պետրոսյան)՝ ժող․ պարերի կատարման գործում բարձր վարպետության համար․ Բեկնազարյան Համո Հովհան– նեսի, Ներսիսյան Հրաչյա Ներ–