Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/678

Այս էջը սրբագրված չէ

1975 Ս ա հ յ ա ն ՝՝տամո Սահակի՝ «Սեզամ, բացվիր» (1972) բանաաոեղծություննե– րի ժողովածուի համար․ Շ ի ր ա զ (Կարապետյան) Հովհաննես Թադեոսի՝ «Համամարդկային* (1974) բա– նաստեղծությունների ժողովածուի հա– մար․ Ավետիսյան Մինաս Կարապետի՝ «Լավաշ են թխում», «Խոհեր», «Ասք գյու– ղի մասին», «Ողբ զոհվածներին», «Գորգ են գործում», «Աղբյուրի մոտ», «Թորոս Ռոսլինի ծնունդը» և Ալ․ Սպենդիարյանի անվ․ օպերայի և բալետի թատրոնում Ա․ Խաչատրյանի «Գայանե» բալետի ձևա– վորման համար․ Ա ճ և մ յ ա ն Ալեքսանդր Վարդանի՝ «հովվերգական սիմֆոնիետի» և երգերի համար․ Գրիգորյան Ալեքսանդր Սամսոնի, Ա ր ու տ չ J ա ն Սարգիս Տիգրանի, Գեն (Շահնազարով) Գուրգեն Շահ– նազարի, և գ ո ր ո վ ա Նինա Իվա– նովնա, Կոլեսնիչենկո Ցուլիա Գենիսովնա, Ռ ի չ կ ո վ 6ուրի Եվլամ– պիևիչ՝ Երևանի Կ․ Ս․ Ստանիսլավսկու անվ․ ռուսական դրամատիկական թատ– րոնում բեմադրված «Զինվորի այրին» ներկայացման համար․ Ղափլանյան "Հրաչյա Մկրտչի՝ Երևանի դրամատիկական թատրոնում «Սեր և ծիծաղ» ու «Ռիչարդ երրորդ» ներկայացումների բեմադրության հա– մար․ Քոչարյան Սուրեն Հովակիմի՝ «հայկական ժողովրդական հեքիաթներ» ծրագրի համար․ Մալյան Հենրիկ Սուրենի, Այվազ– յան Աղասի Սիմոնի, Իսրայել– յ ա ն Սերգեյ Խորենի, Ջիգարխան– • յան Արմեն Բորիսի, Մկրտչյան Մհեր Մուշեղի, Սարգսյան Սոս Արտաշեսի՝ «Եռանկյունի» կինոնկարի համար․ Սահինյան Ալեքսանդր Արամի՝ Գառնիի տաճարի վերականգնման հա– մար։ 1976 Նալբանդյան Արամ Բագրատի, Մ անթաշյան Ադոլֆ "Հայրապետի՝ 1966 –1974-ին կատարած աշխատանք– ների ցիկլի համար, որոնք ընդհանրաց– վել են «Տարրական պրոցեսները գա– զափուլային դանդաղ ռեակցիաներում» (1975, ռուս․) աշխատության մեշ․ Մաղաքյան ’՝Հովհաննես Գևորգի, Փ ի շ J ա ն Գրիգոր "Հովհաննեսի, Ֆարմազյան Անդրանիկ Սիմոնի, Ա մի ր յա ն Շավարշ "Հովհաննեսի, Կարապետյան Աշոտ Իլոյի, Պ ա– րոնիկյան Վարդան "Հովհաննեսի, Զարյան Ռոմիկ Նաիրիի, Մելիք– ս և թ յ ա ն Բորիս Մանուկի, "Հակոբ– յան Արմենակ Գեղամի՝ «"Հազվագյուտ և ազնիվ տարրերը ՀՍՍՀ հանքային ֆորմացիաներում» (1972, ռուս․) աշխա– տության համար․ Ք ու չ ու կ յ ա ն Արման Թագվորի, Ս ե– մ և ր ջ յ ա ն Միհրան Արամի, Գ ա ս– պ ա ր յ ա ն Լևոն Խաչիկի, Պատվա– կ ա ն յ ա ն Հենրիկ Հովսեւիի, Խ ա– չ ա տ ր յ ա ն Գրիգոր Մուրենի, Զ ա– քարյան Գեորգի Արշակի, Մ կ ը ր– տ ու մ յ ա ն Իգոր Բորիսի, Ղազար– յան Սարգիս Եւիրեմի, Բաղդա– սարյան Աշոտ Բաղդասարի, Ն га- րի ն յ ա ն Արեգ Արամի, Ման ու– չ ա ր յ ա ն Էդիկ Գերասիմի, Ս ո տ ո վ Ց ու ր ի Ֆեոդորովիչ, Ս ա լ ա կ ա - տ ո վ Վլադիմիր Պավլովիչ՝ ԵՍ–1030 էլեկտրոնային հաշվողական մեքենայի մշակման և սերիական արտադրության մեշ ներդնելու համար․ Ա թ ո յ ա ն Ռոբերտ Վարդգեսի, Ա բ ա– շ յ ա ն Ստեփան Սամվելի, "Հար ու– թյունյան Ռոբերտ Մկրտչի, Բ ա ղ– դ յ ա ն Արտյոլշ Գարեգինի, Բ ա– կ ու ր յ ա ն Գրիգոր Գրիգորի, Բ ու– դ ա ղ յ ա ն էդվարդ Հակոբի, Գ ու տ ո վ Անատոլի Մարկովիչ, Ու ու տ մա Ար– մանդ Ալեքսանդրովիչ, Խ և չ ու մ յա ն Գրիշա Արտաշեսի՝ հաշվողական հա– մալիր մշակելու և ներդնելու համար․ Աստվածատրյան Վիլեն Արմե– նի՝ «Մանկական հիվանդություններ» (1975) բուհական դասագրքի համար։ [977 Խանզադյան Սերո Նիկոլայի՝ «Երեք տարի 291 օր» (1972) ռազմաճա– կատային օրագրության համար․ Դավթյան Վահագն Արմենակի՝ «Կո– մունիստներ» բանաստեղծության և «Տա– ղարան» բանաստեղծությունների շարքի համար․ "Հակոբյան Հակոբ Տիգրանի՝ «Իմ երկիրը» նկարաշարից «Գարուն», «Ան– դորր», «Փողոց Լենինականում», «Այգի» բնանկարների համար․ Տերտերյան Ավետ Ռուբենի՝ Եր– րորդ սիմֆոնիայի համար․ Տ և ր–Մ և ր կ և ր յ ա ն Ժան Երվանդի՝ 1975–76-ի համերգային ծրագրերի հա– մար․ Վ ա հ ու ն ի Արա Սուրենի՝ «Վարա– գույրը չի իջնում», «"Հեռավոր շչակների արձագանքը», «Տոհմական ծառ», «Կանչ» փաստագրական կինոնկարների հա– մար․ Գրիգորյան Արծվին Հայկի՝ Երե– վան քաղաքի շրշակա միջավայրի պահ– պանման և տերիտորիայի լանդշաֆտա– յին քաղաքաշինական սկզբունքների մշակման համար։ 1978 Առաքելյան Բաբկեն Նիկոլայի՝ «Ակնարկներ հին "Հայաստանի արվես– տի պատմության» (1976) մենագրության համար․ Արևշատյան Սեն Սուրենի՝ հայ հին փիլիսոփայության պատմության և տեքստաբանության վերաբերյալ աշխա– տությունների շարքի համար․ Մ ն շ ո յ ա ն Արմենակ Լևոնի, Մ ը ն– շ ո յ ա ն Հովհաննես Լևոնի, Հակոբ– յան Նինա Երվանդի, Գ և ր ա ս ի մ– յ ա ն Ջեմմա "Հմայակի, Ալեքսան– յան Ռուբեն Արշակի, Ս ա մ վ և լ– յ ա ն Վերոնիկա Մինասի, Մ ի խ և լ– ս ո ն Միխայիլ 6ակովլևիչ, Աֆրիկ– յան Վարդուհի Գևորգի, Ավետիս– յան Սվետյանա Անուշավանի, Գրի– գորյան Մարիետա Թեոդորի, Բաղ– դասարյան էլիզա Ռուբենի, Գ ա ս– պ ա ր յ ա ն Օկտա Երվանդի՝ դեղամի– ջոցների ստեղծման և բժշկական պրակ– տիկայում արմատավորման համար․ Հովսեփյան Նորայր Ատոմի, Գ ե– վ ո ր գ յ ա ն 6ուրի Գևորգի, Հակոբ– յան Ռուբեն Միհրանի, Խ ա չ ա տ ը ր– յ ա ն Գուրգեն Պարգևի, Կ տ ր ա կ– յ ա ն էդվարդ "Հայկի, Մկրտչյան Գուրգեն Սուրենի, Սահակյան Սեր– գեյ Ավագի՝ Երևանի ավտոպահեստա– մասերի գործարանում ատամնանիվնե– րի և բազմաերիթային լիսեռների արտա– դրության հիմնական և օժանդակ աշ– խատանքների կոմպլեքսային մեքենա– յացման համար․ Աբրահամյան Ալեքսանդր Աբրա– համի, Կ ա ժ ո յ ա ն Ալբերտ Սուրենի, Ղազարյան Ցուրի Արշավիրի, Միրզոյան Ռոբերտ Մարգարի, Հ ա– կ ո բ J ա ն Գրիգոր Ռուբենի, և ղ յ ա ն Ալփարոս Սամվելի, Սարգսյան Սերյոժա Տիգրանի, Թումանյան Ռոբերտ Միսակի՝ գունաերաժշտական շատրվանների համալիրները մշակելու և ներդնելու համար․ Քալաշյան Պավել Հարությունի, Ղազարյան Արշակ Շամիրի, Ա վ ա– կ ո վ Սերգեյ Ներսեսի, Մինաս– յ ա ն Գառնիկ Խաչատուրի, Դալլաք– յ ա ն Ամֆիրա Ալեքսանի, Մ ու ր ա դ– յ ա ն Աստղիկ Պողոսի, Վարդիկ– յ ա ն Բուրաստան Դավթի, Թ ա մ ր ա զ– յ ա ն Անուշավան Կարապետի՝ աշխա– տանքում ձեռք բերած ակնառու նվաճում– ների, աշխատանքի արտադրողականու– թյան և թողարկվող արտադրանքի որա– կի բարձրացման, անձնական ու բրի– գադային պլանների արմատավորման, տեխնիկայի և առաջավոր փորձի արդ– յունավետ օգտագործման հիման վրա սոցիալիստական մրցության զարգաց– ման գործում ցուցաբերած նախաձեռնու– թյան համար․ Սարգսյան Իլյա Սուրենի, Այ– վազյան Խալաթ Մեխակի, Հով– սեփյան Սերյոժա Հովսեփի, Պետ– րոսյան Ռաֆիկ Հարությունի, Ս ա– J ա դ յ ա ն Ռոզա Հունանի, Աբգար– յ ա ն Աղասի Հարությունի, Քոլոզ– յ ա ն Ստեփան Բագոյի, Կ ո ր ո լ յ ո– վ ա Պելագեյա Ֆեոդորովնա՝ աշխա– տանքում ակնառու նվաճումների, սո– ցիալիստական մրցության զարգացման գործում ցուցաբերած նախաձեռնության, աշխատանքի արդյունավետության ու որակի էական բարձրացման և գյուղա– տնտեսական մթերքների արտադրության զգալի ավելացման համար։ 1979 Հովհաննիսյան Հրաչյա Կարա– պետի՝ «Հայրական երգ» (1977) ժողո– վածուից «Աշուն թագուհին» բանաստեղ– ծությունների շարքի և «Արևոտ կղզու երգը» բանաստեղծությունների շարքի համար․ Պետրոսյան Վարդգես Համազաս– պի՝ «Հայկական էսքիզներ» (1969) վի– պակ–էսսեի և «Վերջին ուսուցիչը» (1979) վիպակի համար․ Տիգրանով Գեորգի Գրիգորի՝ «Հայկական երաժշտական թատրոն» (հ․ 1–3, 1956–75, ռուս․) մենագրության համար․ Ջաքարյան Լուսինե Հաբեթի՝ 1977–1978-ի համերգային ծրագրերի համար․ Հարությունյան ժորա Սաղաթե– լի, Ղափլանյան Հրաչյա Մկրտչի, էլբակյան էդգար Գևորգի, Մ ա ր– գ ոլ ն ի Վաղինակ Խաչատուրի, Ս ա Ր– գ ը ս յ ա ն Սոս Արտաշեսի, Վ ա ր– դերեսյան Վարդուհի Կարապետի՝ «Խաչմերուկ» ներկայացման համար (Գ․ Սունդուկյանի անվ․ դրամատիկա– կան թատրոն)․ Ե ր զ ն կ յ ա ն Չուրի Արամայիսի, Զ Ի– Գարխանյան Արմեն Բորիսի՝ «Սգավոր ձյունը» կինոնկարի համար․ Ալեքսանյան Աշոտ Սուրենի, Հ ա– կ ո բ յ ա ն Ֆելիքս Սահակի, Սաֆար– յան էդուարդ Արամի, Ա թ ա ն յ ա ն Վլադիմիր Գուրգենի, Շ ի ր ա զ (Կա– րապետյան) Արամազդ Հովհաննեսի՝ «Դվին» հյուրանոցի շենքի համար․ Հակոբյան Կորյուն Հարությունի, Մուշեղյան Գուրգեն Ներսեսի, Թ ո– ս ու ն յ ա ն էդուարդ Ներսեսի, Թ ու– մ ա ն յ ա ն Պետրոս Երվանդի, Մ ի– ն ա ս յ ա ն Արշավիր Մինասի՝ Երևանի «Հրազդան» կենտրոնական մարզադաշ– տի համար․ Աղաբաբյան Սուրեն Բարդուղի՝ «Եղիշե Չարենց» (գիրք 1–2, 1973–1977) մենագրության համար։ 1980 Վարդապետ յան Համլետ Հա– րությունի, Աբրահամյան ԼազաՐ