Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/687

Այս էջը սրբագրված չէ

յան, ճարտ․ թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Վ․ Մ․ Հարություն– յան, ճարտ․ դ–ր, Կ․ Կ․ Ղաֆադարյան, ճարտ․ թեկնածու, Ա․ Պ․ Մարտիրոս յան (գիտ․ քարտուղար), Մ․ Գ․ Միքայելյան, ճարտ․ թեկնածու, Ս․ Խ․ Մնացականյան, ճարտ․ դ–ր, Ն․ Ծ․ Պապուխյան, ճարտ․ թեկնածու։

ՄԱԹԵՄԱՏ ԻԿԱՑ Ի Մ․ Մ․ Տրբաշյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Ռ․Ա․ Ալեքսանդրյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկս, Ն․ Տ․ Առաքելյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Ա․ U․ Կիտբալյան, ֆիզմաթ գիտ․ թեկ– նածու, Ռ․ Վ․ համբարձումյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Հ․ Բ․ Մարանշյան, ֆիզմաթ գիտ․ թեկնածու, Տ․ Բ․ Ներսիսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Վ․ Վ․, Սաղաթելյան, ֆիզմաթ գիտ․ թեկնածու (նախագահի տեղակալ)։

ՄԱՄՈՒԼԻ, ՀԵՌՈԻՄՏԱՏԵՍ0ՒԹ6ԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ Հ․ Տ․ Ֆելեքյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր (նախագահ)․ Մ, Ա, Բաբլո– յան, բան․ գիտ․ թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Վ, Գ․ Ղու– կասյան, բան․ գիտ․ թեկնածու, Մ․ Տ․ Մխիթարյան, բան․ գիտ, թեկնածու, Տ․ Մ․ Վարդանյան (գիտ․ քարտուղար)։

ՄԵԽԱՆԻԿԱՅԻ |0․ Մ․ Սապոնշյանյ, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ (նախագահ), Բ․ Լ* Աբրահամյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Գ, Հ․ Բա բա շան յան, ֆիզմաթ գիտ․ թեկնածու, Վ․ Ց․ Գնունի, ֆիզմաթ գիտ․ դ–ր, Մ․ Ա․ Համբարձումյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս։

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴՄԱՆ Գ․ Մ․ Խանշյան, ՍՍՀՄ գեղ․ ակադեմիայի իսկական անդամ (նա– խագահ), Ա․ Ա․ Ասլյան, ՀՍՍՀ վաստ․ նկարիչ, Ղ․ Գ․ Չուբարյան, ՍՍՀՍ4 գեղ․ ակադեմիայի թղթ․ անդամ։

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ Ս․ Տ․ Երեմյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Մ, Մ․ Ար– մաղանյան (գիտ․ քարտուղար), Գ․ Ի․ Գանին, մանկվ․ գիտ, թեկ– նածու, է․ Լ․ Դանիելյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու, Բ․ Հ․ Հարու– թյունյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու։

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ Ա․ Թ․ Թովմասյան, իրավ․ գիտ․ դ–ր (նախագահ),Ռ․ Զ,Ավագյան, իրավ․ գիտ․ թեկնածու, Ա․ Ա․ Գեորգյան, իրավ․ գիտ․ թեկնածու, Խ․ Ա․ Թորոսյան, իրավ․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Ս․ Լա լա յան, իրավ․ գիտ․ թեկնածու, Վ․ Ա․ Մուսախանյան» իրավ․ գիտ․ թեկնածու, Վ․ Ռ․ Նազարյան, իրավ․ գիտ․ թեկնածու, Շ․ Ն․ Պետրոսյան, իրավ, գիտ․ դ–ր, Կ․ Թ․ Սա ի լյան (գիտ․ քարտուղար), Ս․ Ա․ Օսիպյան, իրավ․ գիտ․ թեկնածու։ ՍՄԿԿ ՊԱՏՄՈԻԹ6ԱՆ, ՀԿԿ ՊԱՏՄ Ո ԻԹՑԱՆ, ՄԻ&ԱԶԳԱՑՒՆ

ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՊԱՏՄ Ո ԻԹՑԱՆ Տ․ Ռ․ Սիմոնյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ (նախագահ), Ս․ Մ․ Ամիր յան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Մ․ Բսսլմանյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Ա․ Լյուլիկյան (գիտ․ քարտուղար), Տ․ Ն․ Կարապետյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Գ․ Բ․ Ղարիբջանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Տ․ Ս․ Մե|իքյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Ն․ Ներկարար յան, պատմ․ գիտ․ դ–ր։ ՍՍՀՄ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ Ա․ Ո–․ Հովհաննիսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Ջ․ Տ․ Գրիգորյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Ա․ Դիլոյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղակալ), Տ․ Գ․ Ինճիկյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Կ․ Ս․ Խուդավերդյան, պատմ․ գիտ, դ–ր (նախագահի տեղակալ), Մ․ Մ․ Կրկյաշարյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Գ․ Մ․ Հարությունյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու, Ն․ Տ․ Հովհաննիսյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Ա․ Միքայելյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Կ․ Ոսկանյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու, Ա․ Ա․ Պետրոսյան (գիտ․ քարտուղար), Ե․ Ղ․ Սարգսյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր։

ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ |Հ․ Տ․ Ադոնց], ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Գ․ Լ․ Արեշ– յան, "ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Դ․ Ա․ Եսայան (գիտ․ քարտուղար), Ջ․ Ա․ Հացագործյան, տեխ․ գիտ․ դ–ր․ I․․ Տ․ Ղուլոյան, տեխ․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Հ․ ճենտերեճյան, տեխ․ գիտ․ թեկնածու։

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ Ա․ Ա․ Աոաքելյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Մ․ Հ ․ Ադոնց, տնտ․ գիտ․ գ–ր, Ն․ Ռ․ Թովմասյան, տնտ․ գիտ․ դ–ր (նա– խագահի տեղակալ), Վ․ Ե․ Խոջաբեկյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Կ․ Պ․ Կարագյան, տնտ․ գիտ․ թեկնածու, Շ․ Ս․ Մարգարյան, տնտ․ գիտ․ դ–ր, Հ․ Մ․ Խաչատրյան (գիտ․ քարտուղար), Ն․ Մ․ Մանասերյան, տնտ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Ս․ Ներկարարյան, տնտ․ գիտ․ դ–ր, Լ․ Ե․ Վարդանյան, տնտ․ գիտ․ դ–ր, Մ․ Խ․ Քոթանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս։

ՓՒԼՒՍՈՓԱՑՈՒԹՑԱՆ Ծ․ Ս․ Թովմասյան, փիլ․ գիտ․ դ–ր (նախագահ), է․ Հ․ Աբրահամ– յան, փիլ․ գիտ․ դ–ր, Ս․ Ս․ Արևշատյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Վ․ Խ․ Բաղդասարյան, փիլ․ գիտ․ թեկնածու, Հ․ Ա․ Գեորգյան, փիլ․ գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղակալ), Յա․ Ի․ Խաչիկյան, փիլ․ գիտ․ դ–ր, Գ․ Տ․ Խրլոպյան, փիլ․ գիտ․ դ–ր, Մ․ Ա․ Մելիքյան, Փիլ․ գիտ․ դ–ր, Գ․ Ե․ Մխիթարյան, փիլ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Վ․ Պողոս– յան, փիւ․ գիտ․ թեկնածու (գիտ․ քարտուղար), U․ Հ․ Սահակյան։

ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ Լ․ Հ․ Վալեսյան, ՍՍՀՄ մանկվ․ ԳԱ թղթ․ անդամ (նախագահ), Ն․ Կ․ Ադամյան, Հ․ Ղ․ Գրգեարյան, աշխ․ գիտ․ թեկնածու (նախա– գահի տեղակալ), Լ․ Ն․ Զոհրաբյան, աշխ․ գիտ« թեկնածու, Հ․ Մ․ Հովհաննիսյան, աշխ* գիտ․ թեկնածու։

ՔԻՄԻԱՅԻ Մ․ Հ․ Վարդանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Վ․ Դ․ Ագատյան, քիմ․ գիտ․ թեկնածու, Հ․ Գ․ Բաբայան, քիմ․ գիտ․ դ–ր, Ն․ Մ, Բեյլերյան, քիմ․ գիտ․ դ–ր, Լ․ Հ․ Գրիգորյան, քիմ․ գիտ․ թեկնածու (գիտ․ քարտուղար), Կ․ Ա․ Կոստանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, [Գ․ Մ․ Շահնազարյանի, քիմ․ գիտ․ դ–ր։

ՖԻԶԻԿԱՅԻ Գ․ Ս․ Սահակյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Ա․ Ց․ Ամատունի, ֆիզմաթ գիտ․ դ–ր, Ա․ Հ․ Դարբինյան (գիտ․ քարտու– ղար), Կ․ Ա․ Իսպիրյան, ֆիզմաթ գիտ․ դ–ր, Է․ Մ․ Ղազարյան, ֆիզմաթ գիտ․ դ–ր, Ռ․ Ա․ Ղազարյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Գ․ Մ․ Ղարիբյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Ժ1․ Հ․ Նինոյան, ֆիզ– մաթ գիտ․ թեկնածու։

ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ Հ․ Գ․ Թոփալյան, մանկվ, գիտ․ թեկնածու (նախագահ), Կ․ Պ* Աթոյան, մանկվ․ գիտ․ թեկնածու, Ա․ Հ․ Կոստանյան, հոգեբան, գիտ․ դ–ր, Ֆ․ Գ․ Ղազարյան, մանկվ․ գիտ․ դ–ր, Ռ․ Տ․ Մելիք– սեթյան, մանկվ․ գիտ․ թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Գ․ Ս․ Պետրոսյան, մանկվ․ գիտ․ թեկնածու, Տ․ Մ․ Վարդանյան (գիտ․ քարտուղար)։

ՀԱԿՈԲ ՄԵՂԱՊԱՐՏԻ ԱՆՎԱՆ ՊՈԼԻԳՐԱՖԿՈՄԲԻՆԱՏ Դիրեկտոր Հ․ Մ․ Աո․աքելյան, գլխավոր ինժեներ Ռ․ Ք․ Դասպար– յան, արտադրական բաժնի պետ Բ․ Գ․ Քեռյան, գլխավոր տեխ– նոլոգ Մ․ Մ, Կոլոյան, շարվածքային արտադրամասի պետ Ս․ Ի․ Նունյան, գրաշար Ն․ R Արտուշյան, մոնոտիպի ձուլող Ա․ Ի․ Բարսեղյան, գրաշար–էջկապ Ս․ Я․ Ւորայելյան, ավագ սրբագրիչ Մ․ Մ․ Տակոբյան, էլեկտրոգրաֆ Ա․ Տ․ Խաչատրյան, օֆսեթ ար– տադրամասի պետ է․ Ց․ Պողռսյան, տեխնոլոգ Զ․ II․ Դենժիևա, լուսանկարիչ Ս․ Ա․ Մանասյան, տպագրիչներ Տ ժ․ Սարգսյան․ Ս․ Ս Բարսամյան, օֆսեթ ներդիրների տպագրիչ Ա․ Ռ–․ Մնա– ցականյան, կազմարարական արտադրամասի պետ է․ Ս․ Թորոօ– յան, վարպետներ Տ* Գ՛ Պողոսյան, Թ․ Եվ– Սահակյան։