Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 8.djvu/717

Այս էջը սրբագրված չէ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱ&ՅՈԻՂԱՅԻՆ Ւ–ՈՐՀՈԻՐԴՆԵՐԸ ԱՇւսԱՐՏԱԳՐՈԻԹՏԱՆ Ա․ Բ․ Բաղդասարյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ (նախագահ), Դ․ Ա Աբրահամյան, աշխ․ գիա․ թեկնածու, Ա․ Ա․ Ասլանյան, աշխ․ գիա․ թեկնածու, Ս․ Պ․ Բա լյան, աշխ․ գիտ․ դ–ր, Տ․ Կ․ Գաբրիելյան, աշխ․ գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղակալ), Ս․ Մ․ Դուլյան, աշխ․ գիտ․ թեկնածու, Թ․ Խ․ Հակոբյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Ղ․ Տ․ Մուրադյան, աշխ․ գիտ, թեկնածու (գիա․ քարտուղար)։

ԱՄՏՂԱԳՒՏՈՒԹՑԱՆ Լ․ Վ․ Միրզոյան, ֆիզմաթ գիտ․ դ–ր (նախագահ), Հ․ Մ․ Թովմսայան, ֆիզմաթ գիտ․ դ–ր, է․ Ե․ Խաչիկյան, ֆիզմաթ գիտ․ դ–ր, Բ․ Ե․ Մարգարյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Ա․ Տ․ Քալլօղլյան, ֆիզմաթ գիտ․ թեկնածու։

ԱՐՎԵՍՏԻ Ռ․ Վ․ Զար յան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ (նախագահ), Ռ․ Ա․ Աթայան, արվ․ թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Գ․ Շ․ Գյոդակյան, արվ․ թեկնածու, Ռ․ Գ․ Դրամբյան, արվ․ թեկնածու, Ն․ Կ․ Թահմիզյան, արվ․ դ–ր, Լ․ Ա․ Խա լա թյան, արվ․ թեկնածու, Լ․ Տ․ Հախվերդյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Տ․ Հ․ Հակոբյան, արվ․ թեկնածու, Վ․ Ա․ Տակոբջանյան (գիտ․ քարտուղար), Բ․ Մ․ Հովակիմյան, Տ․ Վ․ Հովհաննիսյան, արվ․ դ–ր, Մ․ Մ․ Ղազարյան, արվ․ թեկնածու, Վ․ Հ․ Ղազարյան, արվ․ թեկնածու, է․ Ա․ Մանուկյան, Գ․ Խ․ Ստեփանյան, արվ․ դ–ր։

ԲԺՇԿԱԳՒՏՈՒԹՑԱՆ Մ․ Տ․ Միրզոյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ (նախագահ), է․ Մ․ Գաբրիելյան, ԳԱ թղթակից անդամ, Ս․ Մ․ Գալստյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Ջ․ Գրիգորյան, կենսբ․ գիտ․ դ–ր, Կ․ Մ․ Դեղձունյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Ռ․ Հ․ Հարությունյան, բժշկ․ գիւո․ դ–ր (նախագահի տեղակալ), Վ․ Հ․ Հովհաննիսյան, բժշկ․ գիտ․ դ*-ր, Ռ․ Մ․ Մամիկոնյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Լ․ Ւ»․ Մանուկյան, բժշկ․ գիտ․ թեկնածու, Գ․ Ի․ Միրզոյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Լ․ Պ․ Մարգարյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Գ․ Ա․ Մինասյան, բժշկ․ գիտ․ դ–ր, Լ․ Մ․Մկըրտ– չյան, բժշկ ․ գիտ․ դ–ր, Ֆ․ Մ․ Աղա մա լյան (գիտ․ քարտուղար)։

ԳՑՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՑԱՆ Ս․ Կ․ Կարապետյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ),Գ․ Ա․ Աղախանյան, գյոսլատնտ․ գիտ․ թեկնածու, Գ․ Ա․ Բաղրամյան, տեխ․ գիտ․ դ–ր, Հ․ Բ․ Բոյախչյան, անասնաբուժ․ գիտ․ դ–ր, Շ․ Մ․ Գրիգորյան, տեխ․ գիտ․ դ–ր, Զ․ Բ․ Դիլանյան, տեխ․ գիտ․ դ–ր, Ռ․ Ա․ էդիլյան, գյուղատնտ․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Ա․ Մաթևոսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ (նախագահի տեղակալ), Ա․ Ե․ Մարգարյան, գյուղատնտ․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Ս․ Մելքոնյան, գյուղատնտ․ գիտ․ դ–ր, Մ․ Ս․ Մելքոնյան, էոնտ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Բ․ Ոսկանյան, գյուղատնտ․ գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղակալ), Հ․ Մ․ Խաչատրյան (գիտ․ քարտուղար)։

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹ6ԱՆ Է․ Մ․ Ջրբաշյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Գ․ Վ․ Աբգարյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Ս․ Բ․ Աղաբաբյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Մ․ Թ․ Ավդալբեգյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Մ․ Գաս պար յան, բան․ գիտ․ թեկնածու, Ա․ Պ․ Գրիգորյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Հ․ Մ․ Դավթյան, բան․ գիա․ թեկնածու, Ս․ Կ․ Դարոնյան, բան․ գիա․ դ–ր, Գ․ Ա․ Թաթոսյան, Հ․ Ս․ Թամրազյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Մ․ Մ․ Կուրտիկյան, Պ․ Հ․ Հակոբյան, բան․ գիա․ դ–ր (նախագահի տեղակալ), Մ․ Բ․ Հարությունյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Տ․ Ղանալանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Մ․ Մ․ Մկրյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Հ․ Մ․ Մկրտչյան, բան․ գիա․ դ–ր, Ա․ Մ․ Նպզինյան, բան․ գիտ․ թեկնածու, Վ․ Ս․ Նալբանդյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Լ․ Հ․ Շնխոյան, բան, գիտ․ թեկնածու, Բ․ Լ․ Չուգասզյան, բան․ գիա․ թեկնածու, Լ․ Օ․ Սամվելյան, արվ․ դ–ր, Ս․ Ն․ Սարինյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Բ․ Վարդանյան (գիա․ քարտուղար)։

ԵՐԿՐԱԲԱՆՈԻյԹՑԱՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՖՒԶԻԿԱ8Ի Ա․ Տ․ Ասլանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ (նախագահ), Վ․ Ա․ Ավետիսյան, երկրաբանա–հանքաբանական գիա․ թեկնածու, Ա․ Հ․ Գաբրիելյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Ռ․ Գ․ Դնորգյան, երկրա– բանա–հանբաբանական գիտ․ թեկնածու, Գ․ Ա․ Խաչատրյան, տեխ գիտ․ թեկնածու, է․ Ա․ Խաչատրյան , երկրաբանա–հանքաբանական գիտ․ դ–ր, Վ․ Պ․ Հասրաթյան, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ․ թեկնածու, Շ․ Մ․ Հովհաննիսյան, երկրաբանա–եան– քար ան ական գիա․ թեկնածու, Ւ․ Գ․ Մաղաքյան , ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Ա․ Գ․ Նազարով, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Կ․ Գ․ Շիրինյան, երկրաբանա–հանքաբանական գիտ․ թեկնածու, Է․ Լ․ Սարգսյան (գիտ․ քարտուղար), Ա․ Թ․ Վեհունի, երկրաբանա–հան– քաբանական գիտ․ թեկնածու, Գ․ Ւ․ Տեր–Ստեփանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Ա․ Ե․ Քոչարյան, երկրաբանա–հանքաբանական գիա» դ–ր (նախագահի տեղակալ)։

ԺՈՂԿՐԹՈԻԹՑԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՑԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՑԱՆ Ա․ Ե․ Տեր–Գրիգորյան, մանկվ․ գիա․ դ–ր (նախագահ), Ա․ Ա․ Բալյան, մանկվ․ գիա․ դ–ր, Հ․ Մ․ Թութունջյան, հոգեբան, գիտ․ դ–ր, Ա․ Հ․ Իգնատյան, մանկվ․ գիտ․ թեկնածու, Մ․ Կ․ Խուդոյան, մանկվ․ գիա․ թեկնածու, Շ․ Ա․ Խուրշուդյան (գիտ․ քարտուղար), Ա․ Մ․ Մաթևոսյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու, |Գ․ Ա․ Նազիկյան , մանկվ․ գիա․ դ–ր, Ա․ Ա․ Նալչաչյան, հոգեբան, գիտ․ թեկնածու։

ԼԵԶՎԻ Գ․ Բ․ Ջահուկյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Ա․ Ա․ Աբրահամյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Մ․ Գ․ Աբրահամյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Է․ Ո*․ Աթայան, բան․ գիտ․ թեկնածու, Է․ Բ․ Աղայան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Վ․ Դ․ Աոաքելյան, բան․ գիտ․ դ–ր, <․ Խ․ Բարսեդյան, բան․ գիտ․ թեկնածու, Ռ>․ Ա․ Իշխանյան, բան․ գիտ․ դ–ր․Ա․ Ա․ Խաչատրյան, բան․ գիտ․ թեկնածու, Խ․ Հ․ Կարադելյան (գիտ․ քարտուղար), Ա․ Ս․Մարգարյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Հ․ Դ․ Մուրադյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Ն․ Ա․ Պառնասյան, բան․ գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղակալ), Հ․ Ջ․ Պետրոսյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Մ․Սուքիասյան, բան․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Ա․ Քոսյան, բան․ գիտ․ դ–ր։

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՑԱՆ Վ․ Հ․ Ղազարյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Մ․ Ս․ Ադամյան, կենսբ․ գիտ․ թեկնածու, Հ․ Ս․ Ավետյան, կենսբ․ գիտ․ թեկնածու, Է․ Գ․ Աֆրիկյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Ա․ Մ․ Բարսեդյան, կենսբ․ գիտ․ թեկնածու, Ն․ Պ․ Բեգլարյան, կենսբ․ գիտ․ դ–ր, Թ․ Գ․ Ծատուրյան, կենսբ․ գիտ․ թեկնածու, Լ․ Խ․ Կիրակոսյան (գիտ․ քարտուղար), Ա․ Ա․ Հայրապետյան, կենսբ․ գիա․ դ–p (նախագահի տեղակալ)։

ՀԱՑ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈՒԹՑԱՆ (ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐ) Լ․ Մ․ Խաչիկյան , ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Լ․ Հ․ Բաբայան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Հ․ Մ․ Բարթիկյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Ս․ Տ․ Երեմյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահի տեղակալ), Մ․ Ա․ Կաավալյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու (գիտ․ քարտուղար), Մ․ Տ․ Մելիք–Բախշյան, պատմ․ գիա․ դ–ր, Պ․ Մ․ Մուրադյան, բան․ գիա» թեկնածու, Գ․ Խ․ Սարգսյան, ՀՍՍ^ ԳԱ թղթանդամ, Բ․ Ա․ Ուլուբաբյան, պատմ, գիա․ դ–ր, Հ․ Դ․ Փափազյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր։

ՀԱՑ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈԻԹ6ԱՆ (ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈԻ6Ն ՇՐՋԱՆ) Մ, Դ․ Ներսիսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Դ․ Ա․ Գալոյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահի տեղակալ), Հ․ Ա․ Ավետիսյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Բ․ Բարխուդարյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, *»․ Հ․ Բարսեդյան, պաամ․ գիտ, դ–ր, Վ․ Վ․ Գրիգորյան (գիա․ քարտուղար), է․ Ա․ Խուրշուդյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Մ․ Հակոբյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր․ Ա․ Մ․ Համբար յան,