Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 8.djvu/720

Այս էջը սրբագրված է

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ

АРМЯНСКАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

(на армянском языке)

Գլխավոր խմբագիր Մակիչ Վահանի Արզումանյան

Հ․8. Մոնոպոլիա–Չեչերեկ, 720 էջ պատկերազարդումներով․ 35 ներդիր ն 1 մեջդիր։

Հայկական սովետական հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն, Ե․, 1982։

Խմբագրության հասցեն՝ Երնան–375001, Թումանյան. 17։

00101 Բաժան, հրտ․

Հատորում տեղադրված է․ խոր տպագրության 12 ներդիր (247 նկար, տպագրված են Մոսկվայի № 2 տպարանում), օֆսեթ տպագրության 4 ներդիր (108 նկար, տպագրված են Հակոբ Մեղապարտի անվան պոլիգրաֆկոմբինատում), գունավոր քարտեզների 8 ներդիր (23 քարտեզ, տպագրված են ԳՔԳՎ ֆաբրիկայում), բարձր տպագրության գունավոր 11 ներդիր (33 նկար, տպագրված են Հայհրատպետկոմի № 1 տպարանում)։ Տեքստում կա 886 պատկեր և 47 քարտեզ ու հատակագիծ։ Թուղթը պատրաստված է Յու․ Ցանոնիսի անվ․ ֆաբրիկայում։

Հանձնված է արտադրության 14/VIII 1981 թ․։ Ստորագրված է տպագրության 14/XII 1982 թ․։ ՎՖ 03219։ Տպաքանակ 100․000 (2-րդ թողարկում 50001 – 100000)։ Թուղթ տպագրական № 1 հանրագիտական։ 84 X 108¹/16: Տպագր․ 45 մամուլ + 4,38 մամուլ ներդիր=75,6 պայմ․ մամ․ տեքստ + 7,36 պայմ․ մամ․ ներդիր։ Ընդամենը 82,96 պայմ․ տպագր․ մամ․։ Հրատ․ 165,0 մամ․։ Պատվեր 1282։ Գինը 10 ռ․ 40 կ․։

Հայկական ՍՍՀ հրատարակչությունների, պոլիգրաֆիայի և գրքի առևտրի գործերի պետական կոմիտեի Հակոբ Մեղապարտի անվան պոլիգրաֆկոմբինատ, Երեան–9, Տերյան 91։ Полиграфкомбинат им․ Акопа Мегапарта Государственного Комитета Арм․ ССР по делам издательств» полиграфии и книжной торговли, Ереван-9, Теряна 91․