Էջ:Arakel of Tabriz, History.djvu/567

Այս էջը սրբագրված է

Ջաֆար փաշա— 36, 87

Ջեմշեթ թագավոր— 326 — 332, 453

Ջհանշահ ազնվական— 477

Ջհանշահ թագավոր— 326 — 332, 453, 491, 492

Ջղալօղլի փաշա— 40 — 42, 44,54, 66. 67. 70. 72, 83, 497

Ջորջանեթ— 479

Ջուղայեցի— տես Սիմոն Ջաղայեցի

Ռ

Ռոհիջան խոջա— 193, 195, 384

Ս

Սաբեթա— 510—514, 516 — 522

Սաբյուտոս (Շապուհ Երկրորդ) –52, 55, 97

Սաբու խոջա— 107, 108

Սադր— 362

Սաթրջի— տես Լավանդ

Սալահադին սուլթան— 487

Սալիշմեն շահ— 492

Սալմաստեցի— տես Ստեփանոս Սալմաստեցի

Սահակ– 484

Սահակ աբեղա— 389

Սահակ կաթողիկոս— 181, 182 — 198, 224, 230, 243, 244, 445

Սահակ Պարթև— 327

Սայիդ— 363

Սայիդ փաշա— 38, 39

Սայդուլե խան—506

Սամվել աբեղա— 418

Սասուն— 370, 371

Սարգիս— 81

Սարգիս— 447, 449, 504

Սարգիս եպիսկոպոս— 198—200, 202, 206, 209, 226, 227, 230, 249, 334, 336

Սարգիս կաթողիկոս— 342, 385

Սարգիս կաթողիկոս— 342

Սարգիս վարդապետ— 477, 491

Սարգիս քահանա— 462

Սարուխան բեկ— 25

Սարուխան խոջւս— 191

Սաֆար խոջա— 61, 152, 156, 160, 171, 253

Սաֆրազ — 61, 235, 252, 322

Սելիմ խան– 112

Սելիմ սուլթան— 435, 440, 443, 445, 450, 492, 493, 500

Սելիմ սուլթան (սուլթան Սուլեյմանի որդին) — 435, 440, 443, 449, 450, 451, 493

Սեյիդ— 409

Սենեքերիմ— 485, 486

Սեբաստացի— տես Ներսես Սեբաստացի

Սեֆֆ– 245

Սիմոն– 503

Սիմոն Ապարանցի— 345

Սիմոն Բագրատունի (Վրաց թագավոր)– 473, 480, 483

Սիմոն խան– 25 , 36, 86, 87, 111

Սիմոն Ճգնազգյանց— 345

Սիմոն (Մարկոսի որդին)— 302

Սիմոն Ջուղայեցի վարդապետ — 315—319, 493, 507

Սիմոն քահանա— 319

Սինան— 253

Սինան իշխան— 388

Սինան փաշա— 40, 41

Սիրուն— 421—424

Սմբատ Մագիստրոս— 485

Սմբատ Տիեզերակալ— 484

Սյունեցի— տես Ստեփանոս Սյունեցի, տես Մովսես Սյունեցի

Սողոմոն— 484

Սողոմոն իմաստուն– 195, 220, 222

Սոֆի— 498

Սպանդիար բեկ— 136, 137

Սսեցի— տես Հտկոբ Սսեցի

567