Էջ:Arakel of Tabriz, History.djvu/568

Այս էջը սրբագրված է

Ստաֆե առաքյալ— 200

Ստեփան վարդապետ— 435, 436

Ստեփանոս— 182, 241, 325

Ստեփանոս— 260

Ստեփանոս եպիսկոպոս— 490

Ստեփանոս Առնջեցի— 324

Ստեփանոս Հռոմկթսյեցի կաթողիկոս— 340. 488

Ստեփանոս Նախավկա— 74, 214, 215, 273, 289, 327, 331, 407, 528

Ստեփանոս Սալմաստեցի կաթողիկոս— 342

Ստեփանոս Սյունեցի— 320

Ստեփանոս վարդապետ— 202

Ստեփանոս վարդապետ (Լվովից)— 319, 320

Ստեփանոս Տարոնեցի— 485

Սուլեյման բեկ– 385—389, 391, 392, 394, 398-404

Սուլեյման սուլթան— 435, 440, 443, 445-452, 492, 493

Սուլթանում— 61, 176

Սարթ Աստվածածին— 528

Սուրբ Կարապետ— 528

Սրապիոն կաթողիկոս— 19—24, 29, 33-35, 40, 169, 193, 225, 227, 343, 345

Սքանդար— 491, 496

Սևաստի տանիկ— 449

Վ

Վանական վարդապետ— 487

Վարդ Պատրիկ— 374, 380

Վարդան եպիսկոպոս— 149, 150

Վարդան Մակվեցի— 345

Վարդան վարդապետ— 344, 388

Վասիլ թագավոր— 485

Վասո խոջա— 402

Վարպետ Մինաս— 321, 322, 323 (նույնն է Մինաս)

Վեստ (Սենեքերիմի որդին)— 485

Վլադիսլավ թագավոր— 299

Վրթանես եպիսկոպոս— 334 — 337, 342

Տ

Տաթևացի— 306

Տանիր սուլթան (Սուլթան Անմադի որդին)– 490, 491

Տարոնեցի— տես Ստեփանոս Տարոնեցի

Տրդատ թագավոր— 331

Տուկիծ թագավոր— 486

ՈԻ

Ուլամի որդի— 25, 28

Ուղուրլու բեկ— 124, 126, 127, 176

Ուռնայեցի— տես Հովհաննես Ուռնայեցի

Փ

Փարի (Լավասւսփ թագավորի քույրը)— 100

Փեքեր խան— 112

Փիալա փաշա— 495

Փիլիփոս կաթողիկոս— 191, 194, 248-258, 200, 281, 264-271, 273-278, 300, 302-305, 318, 320, 324, 337, 343-345, 412, 420, 502, 504-506, 524, 525, 528

Փիլիպոս եպիսկոպոս (Բջնիի վանքի)- 277

Փիննաս— 367, 368, 370, 371

Փիրբուղաղ խան— 69

Փոլատ խոջա — 191

Ք

Քալթիալի խան— 503

Քանդարի— 160

Քանքրլու Մանմեդ իշխան— 72

Քարավեժ— տես Գրիգոր Քարավեժ

Քեղայո խան— 490