Էջ:Arakel of Tabriz, History.djvu/570

Այս էջը սրբագրված է

ՏեՂԱՆՈԻՆՆեՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ

Ա

Աբաղա բերդ— 403

Աբեղներ լեո.— 384

Արխազիա— 487

Ագուլիս– 212, 283, 284, 493

Ալանների դուռ— 441

Ալաք— 474, 477

Ալաշկերտ— 40, 52, 352

Ալեքի վանք– 383

Ալյուր գյուղ— 421

Ալնջան գավառ— 47

Ալնջի բեոդ— 490

Ալվանդ– 492

Ախալցխայի գավառ— 76

Ակքրման— 439

Ահար— 47, 166

Աղավնաբերդ— 27

Աղբակ—52, 248, 428

Աղթամարի ս. Խաչ եկեղեցի— 329, 331, 340, 341

Աղթամար կղզի— 333 — 335, 337,342, 453

Աղջղալա— 41, 44, 74

Աղջոցվանք– 18, 39, 182, 241

Աղստև– 85, 96

Աղվանից աշխարհ— 25, 472, 474

Անանան— 225

Ամաղեկ— 215

Ամասիա— 325, 494, 496

Ամարատ— 476

Ամրերդ— 198

Ամենափրկիչ (Հավուց թառ) - 318

Ամիդ (Տիգրանակերտ) - 20, 21, 35, 68, 71, 83, 169, 343, 408, 412, 440, 441, 494, 496–498, 504

Ամրզոլու վանք— 306, 309

Ամուկ գավաո— 421

Անատոլիա— 515

Անգուսների վանք— 383

Անի– 484, 486, 487

Անկարա– 255, 386, 444, 480

Անկյուրա— 277

Աշրաֆ— 244, 501

Ապարան— 52, 74

Ապարաններ գյուղ— 151, 153, 154, 158

Ապրակունիս— 157

Աոակ գյուղ— 431

Առաքելոց վանք— 383

Աոջակա վանք— 383

Ասիա— 69 Ասկնջավս— 306, 309

Ասորիք— 291

Աստապատ— 55, 154, 155, 214, 273, 278, 279, 373

Աստարապատ քաղաք— 509

Աստվածածին վանք (Օծոփ գյուղի)– 334

Աստվածածին վանք (Ջուդայի մոտ)– 57, 58, 168, 277, 327–329, 384

Ասուփաս— 114

Ավան— 384

Ավիքուրա (գետ)— 118, 119

Ատրան— 521

Ատրանա— 439, 450, 520