Էջ:Arakel of Tabriz, History.djvu/571

Այս էջը սրբագրված է

Ատրապատական—- 24, 123, 124, 173 235, 237, 252, 353, 356, 472, 474, 478, 479, 522,

Արաբիա— 465

Արագ գյուղ— 273

Արագած լեռ— 198, 199, 276

Արագածոտն գավառ— 198

Արազբար— 217

Արազստան— 141, 144

Արարատյան երկիր— 33, 41, 43, 48, 52. 72, 75, 79, 146, 152, 156, 165, 173, 197, 198, 200, 233, 250, 269, 271, 278, 309, 331, 336, 352, 472, 473, 481, 504, 528

Արաքս— 43 — 45, 55, 58, 74, 107, 165, 183, 216, 273, 474, 479

Արգելան վանք— 326, 331

Արծկե– 36-38, 40, 53, 68, 326, 327, 491, 479

Արզնի— 304, 328

Արշար— 441

Արնեշ— 22, 36, 38, 40, 50, 329, 345, 352, 394, 484, 491

Արջակ— 388

Արտաբիլ— 79, 123, 184, 356, 373, 453, 479, 522

Արոազ (գավառ)— 275

Աֆղանիստան— 505

Բ

Բաբերդ— 352, 452, 493

Բաբելոն— 440, 516, 517

Բաբուսան գյուղ— 428

Բադաշխան— 470

Բագավան— 331

Բագնյար— 485

Բաթու գյուղ— 171, 172

Բալաշխան — 466

Բալխ — 479

Բալկաններ— տես Ռումելի

Բալու գավառ 498

Բաղւսթ— 352

Բաղեշ– 191, 306, 330, 352, 491, 506

Բաղք— 225

Բաղդադ– 78, 82, 185, 186, 238, 440, 444-446, 452, 488, 490, 497, 500—504

Բայազետ— 331

Բանդար— 465

Բանդարիք— 373

Բասեն– 35, 40, 53, 80, 352, 493

Բարկաշատ— 201

Բարմ(Աղբակ) — 248, 428

Բելգրադ— 502

Բենգալիա 465, 467

Բերտ (Հալեպ)– 69, 321, 462

Բերդակա վանք— 383

Բերդով եկեղեցի– 384

Բերկրի— 38, 40, 53, 352, 394

Բղևի գետ— 222

Բյուզանդիա-436, 441, 473, 477, 483

Բոլու— 154

Բողազի բերդ— 515, 520

Բջնի— 79, 274

Բրիտաս— 25

Բրինջլուի— 253

Բուդ քաղաք— 492

Բուդսւպեշտ— 452

Բուղդան (Մոլդավիա)— 79, 123, 515

Բունդար— 151, 373

Բորսա– 77, 267, 290, 291, 386, 435, 443

Բուրվարի— 47, 135, 138-140

Գ

Գագա քաղաք— 513

Գագիկ— 352

Գաղ— 278

Գայանե եկեղեցի– 260

Գանդիման— 47, 327

Գանձակ– 18, 33, 40, 83-85 91, 98, 99, 101, 116, 123,


571