Էջ:Arakel of Tabriz, History.djvu/573

Այս էջը սրբագրված է

187-191, 193-195, 197, 225, 229, 234, 235, 240–242, 244—247, 249-254, 257, 261, 265-272, 274, 275, 279, 297, 299, 300, 302, 303, 306, 312, 313, 318, 320, 325, 327–329, 331, 334, 336-339, 341, 343-345, 381, 412, 420, 424,427, 435, 446, 498, 501, 502, 504-506, 510, 524, 525, 526

էրզրում— 41, 68, 484

էրեմիա վանք— 383, 384

էրնկան— 248

Թ

Թադեոս աոաքյալի վանք— 275, 277

Թաղթիղարջու– 352

Թանահատի վանք– 200, 209

Թարիմ գյուղ— 141

Թարումխարխալ— 47

Թավրիզ— 18, 26 — 31, 33, 36, 40, 47, 52, 54, 55, 59, 60, 66, 67, 69, 71, 72, 79, 82, 83, 86, 118, 123, 135, 152–155, 156, 159, 178, 188, 211, 212, 223, 227, 250, 253,278, 329, 342, 356, 373, 374, 381, 385, 388, 440, 441, 446, 452, 453, 472, 477, 481, 483, 490, 491, 493, 494, 497-499, 503, 504, 522, 524

Թավուսի— 465

Թեոդոպոլիս (Կարին)— 233, 260

Թեոդորոս կաթողիկե— 440

Թեսադոնիկե— 513

Թիֆլիս— 25, 84 — 88, 92, 96 -99, 103, 109, 110, 111, 114, 119, 163, 178, 278, 505, 508

Թոդիկի եկեղեցի— 383

Թոխչի— 171

Թորոսական— 352

Թոքաթ– 77, 302, 319, 445, 496, 501, 502, 506

Թուսե քաղաք— 471

Թուրքիա— 459

Ի

Իզմիր– 512, 514

Իլախների երկիր (Լեհաստան) — 123

Իլով— 183 (տես Լվով)

Իղարի բուրգ— 183

Իմամառուզ— 39

Իմերեթիա— 103

Ինջայու ձոր— 85 Իսպիր— 468

Իսրայել— 48, 54, 64, 221, 511, 512, 516

Իրաք — 329, 331


Լ

Լառի– 373

Լառիքան— 428

Լեհաստան— 79, 197, 292, 312, 499, 502

Լիբանան— 52

Լիմ— 201, 202, 310, 312, 314

Լնջան— 47

Լոռի– 52, 278, 474

Լվով— 266, 285-287, 289, 290–292, 294, 297, 800-305, 313, 315, 319, 320, 344, 502, 505, 506, 515

Խ

Խաթա— 471

Խալիյագի— 80

Խալիֆալի— 47

Խանածախ— 25

Խաչեն— 25, 474

Խտռակոնիս— 388

Խասքո— 514

Խարբերդ— 492, 498

Խեկուց վանք— 383

573