Էջ:Arakel of Tabriz, History.djvu/577

Այս էջը սրբագրված է
Պողոս (սուրբ)— եկեղեցի— 381

Պոնտոս— 79, 123, 485

Պորտուգալիա— 459

Պատանի (Բուդապեշտ)— 452

Ջ

Ջղախոռ— 47

Ջռել բերղ— 327

Ջրդուռն բերդ— 440

Ջուլամերիկ— 327, 385, 392, 894

Ջուղա (հին)– 22-24, 29, 31, 32, 84, 35, 44, 54-60, 165, 335, 836, 405-407

Ջուղա (նոր)— 172, 352, 359

Ջումա (մզկիթ)— 413

Ռ

Ռշտունիք— 497

Ռումելի (Բալկաններ)–79, 123

Ս

Սալմաստ— 27, 52, 352, 391

Սալանսպատի վանք— 383

Սալանդիր սար— 464

Սահաթ– 493

Սահաթի շրջան— 74, 183

Սաղմոսավանք— 198

Սամարղանդ— 490

Սանահին— 484, 486, 523

Սանդուխտ (սուրբ կույս) —275

Սասուն— 330, 345

Սարգիս (սուրբ) վանք— 276, 484

Սեբաստիա— 77, 81, 326, 485, 486, 490, 482, 493, 498

Սելանիկ— 502

Սելիթվար— 452

Սիս (Սիսական)— 192, 261, 263, 278, 825, 326, 328, 834, 338, 839, 341, 391, 396

Սղերթի երկիր— 379

Սպանան— 24—28, 47, 50, 09, 61, 86, 96, 98, 99, 103, 113, 114. 118, 124, 127, 135, 137 140, 143, 151, 152, 156, 159—163, 165-167, 169, 170– 176, 178, 180, 184-187, 190, 235, 236, 238, 245, 251, 253, 269, 315, 817, 318, 321, 326, 327, 829, 337, 346, 347, 351—354, 356, 358, 365, 372, 873, 405, 407, 446, 492, 497. 501, 502, 504-509, 527

Սպեր– 493

Սպիտակ ծով—78, 82

Սոխորդ գյուղ—503

Սոմխեթ— 25

Սոֆիան—28, 69, 71, 83

Սյունյաց երկիր— 22, 23, 200, 225—227, 230, 231, 284

Սրխու վանք—383 .

Սուլնլման սար— 157

Սուլթանիա— 184, 185, 491

Սունխուր — 492

Սուրբ Լուսավորիչի եկեղեցի— 494

Սուրբ խաչ– 296, 384, 484

Սուրբ Նշան եկեղեցի— 384

Սուրբ Սահակ եկեղեցի— 381

Սուրբ Սիոնի եկեղեցի— 384

Սուրբ Փրկիչ եկեղեցի— 499

Սուրբ Քառասնից վանք— 488

Սևանա լիճ— 164, 201, 507

Սևաստի վանք— 443

Վ

Վաղարշապատ— 327, 328

Վայոց ձոր— 139, 174, 175

Վան— 22, 35-38, 40, 53, 55, 66-71, 188, 189, 191, 194, 227, 250, 326, 327, 332, 333, 881, 383-385, 387, 388, 392, 393, 399, 403, 405, 421, 424– 426, 446, 490, 491, 497, 503, 504, 506

Վանա լիճ— 202, 279

37 — Աոաքել Դավրիժեցի