Էջ:Manuk Abeghyan Collective works vol. 3.djvu/691

Այս էջը սրբագրված չէ


ինւ|եուրւ| &ա4հւվաՕ.

ճ.յ.ց նկեգւյօ. ղքրքք ք-գկհղոՏականաթյաՏ վհր-րէրմամբ 5-րղ դարի երկրորդ կԼոիէ աՀա,./ աշխարհի աղանդ*. մէղնեոաթրւՅւ և ուրիշ աղանղնէր–6Տ8ւ Անրն֊ դանէլի կարէիքներ ե անհիմն գատողուքյուններ–662ւ ոՈւղղափառոլթշունն* րսա ղ. Փարպևցու և Մ. Խորենացա, և Հայոց եկեղեցու դավանությունը Տ-րգ դարի երկրորդ կեսին—էՏՏէ 6.1Տ Աձնոնուէ&1ւր^ 673 կըհյդկըւռիււըյհբնֆգըյյֆդւըյդ