Էջ:Mikael Nalbandian, vol. 2.djvu/241

Այս էջը սրբագրված չէ

ո՛չ ժամանակ. եկեսցեն թույլ տայր ասելով, դեռ ևս չէ դիպող ժամ և ժամանակ. առ սակաւ կարասջիք ընտելացուցանել զհակարակորդս և այնպէս մուծնել զայնոսիկ ի ներքս։Բայց ի վերայ այսր ամենայնիյայս ամենային զգոյշ փօլիթիքայք ոչինչ կարացին ծածնել ի յերևան գալ այնմ միաբանորթեան, ղի իրրև ձորձ ինչ պատառտուն ընդ որով մերկութիւն մարմնոյ երևի, ի ծածկել ղմին յանդամոց, միւս այլ աներև յանդիմանի․ վասն այսորիկ և ծագեցան անդէն և անդ այնչափ կռիւ և հակառակութիւն և վէճ ի մեջ Մխիթարեանց և Քօլլեճեանց, որ ոչ ունէին ղայս փօլիթիքա մինջև