Այս էջը հաստատված է

Հանելուկը լուծվեցավ

(Մի գլուխ իմ հիշատակարանից)