Էջ:Nar-Dos, Colleced works, vol. 1 (Նար-Դոս, Երկերի ժողովածու, հատոր 1-ին).djvu/130

Այս էջը հաստատված է
Պարտեզում
Մայիսյան օր էր, սիրուն եղանակ.

Կանաչ պարտեզում ես աննպատակ
Զբոսնում էի և կարմիր վարդերից
Հոտ էի առնում սաստիկ ոգելից:

Ծառերի վրա, ճյուղերի միջում
Թռչուններն էին երգում, ճլվլում,
Իսկ տակը, գետնին առուն էր հոսում
Եվ մի շատ քաղցր խոխոջ բարձրացնում:

Հանկարծ ի՞նչ տեսնեմ, հենց այդ ժամանակ
Վարդի թուփի մոտ, որպես մի հրեշտակ,
Գլուխը խոնարհ ուսի վրա թեքած
Մի չքնաղ, սիրուն աղջիկ էր կանգնած:

Սև, կրակոտ աչեր, և կամար հոնքեր,
Սև սաթի մազեր, վարդագույն այտեր,
Չինարի հասակ, կարմրաթուշ բերան,
Փոքրիկ ոտիկներ և բարակ իրան...

Ո՜հ, ա՜խ, ես մեռա՜... Որպես արեգակ
Հանկարծ նա ժպտաց և իսկույն արագ
Չքացավ, որպես երևույթ, անհետ
Եվ սիրտս ու հոգիս, ո՜հ, տարավ իր հետ...

Եվ այնուհետև միտքս մոլորած,
Ձեռքերս խաչած և քունս կտրած՝
Միշտ թափառում եմ ես այն պարտեզում,

Բայց այն հրեշտակին, ո՜հ, էլ չեմ տեսնում...
Մինաս Փափախչյան

Կարդալով այս ոտանավորը, ես ու Մարիսյանը մի կուշտ ծիծաղեցինք: Հետո Մարիսյանը լուրջ դեմք առավ և գլուխը դառնորեն շարժելով ասաց.

— Հիմա որ իսկապես պետք է խղճալ Խեչան ապորը։ Սպասիր, մի շաբաթ օրը գա, այնպես զուգեմ քո այս բանաստեղծին, որ ասի թե հա՜...

Բայց ես չսպասեցի շաբաթ օրվան, երբ Փափախչյանը