Էջ:Raffi, Collected works, vol. 8 (Րաֆֆի, Երկերի ժողովածու, հատոր 8-րդ).djvu/560

Այս էջը հաստատված է

Ծանոթագրությունները՝ Ս. Հարությունյանի


Գեղ. խմբագիր՝ Ան. Գասպարյան
Տեխ. խմբագիր՝ է. Ճանճապանյան
Վերստուգող սրբագրիչ՝ Ա. Հակոբյան


Պատվեր 1805 Տիրամ 45 000
Հանձնված է արտագրության 4/ХII 1962 թ.։
Ստորագրված է տպագրության 13/III 1963 թ
    Թուղթ՝ 60X921/16, Տպագր. 35,0 մամ.
        հրատ. 29,5 մամ. + ներդիր,
            Գինը՝ 1 ռ. 48 կոպ.


ՀԱՍՌ Կուլտուրայի մինիստրության Հրատարակչությունների և պոլիգրաֆ արդյունաբերության
  Գլխավոր վարչության Պոլիգրաֆկոմբինատ,
          Երևան, Սերյան 91։


Տպագրված է Պոլիգրաֆկոմբինատի

մատրիցաներից

Հայկ. ՍՍՌ Կուլտուրայի մինիստրության հրատարակչությունների և պոլիգրաֆ արդյունաբերության Գլխավոր վարչության № 1 տպարան.
    Երևան, Ալավերդյան փող № 65։