Էջ:The collected best works of Nicholas Marr, 1.djvu/23

Այս էջը հաստատված է

կոչված ցեղային անուններ) նախախոսքային ծագումը։ Տերպսիխորա և լեզվի չորս տարրերը։ Հնչական լեզվի կարիքի բացակայությունը ձեռնալեզվի ժամանակաշրջանում։ Հնչյունները կախարդական-արտադրական գործողության շրջանակում, իբրև պարի, երգի ու երաժշտության՝ հետագայում ինքնուրույն արվեստների, անբաժանելի կազմիչ մաս։ Հոդաբաշխ կոմպլեքսային հնչյունների ծագման միջավայրը, իբրև կոլեկտիվ աշխատանքային պրոցեսի է կախարդական-արտադրական գործողության երաժշտական ձայնական միջոցների։ ‘Երգել’ (պարել, խաղալ, երգել) տերմինի դիֆուզ նշանակությունը և անբառ երգ։ Ձեռքը առաջին երաժշտական գործիք։ «Պարի, խաղի, երգի» հնէաբանական պատմության արտացոլումը հունական մուսաներին և աստվածներին վերաբերող առասպելներում: Տերպսիխորա, Θespis, terps, kerp, ğerbeϑ, ğermeϑ, karapet, հավասարապես և tarmaν և այլն և sraman, шaman, alma, ϑeleb: Տերպսիխորա և դերվիշների երգչախումբ։ Մոգական հնչյուններ, երաժշտական հնչյուններ, խոսքի ձայնական, հոդաբաշխ հնչյուններ, (կախարդում», «երգ», «էպոս» և հնչական լեզու։ Չորս հոդաբաշխ կոմպլեքս, չորս տարր և արյունակցական ցեղերի գոյացումների կայունացում։ Չորս տարրերի, դրանցից յուրաքանչյուրի առաջին աղոտ նշանակությունը և տարերը, տարրերից յուրաքանչյուրը հավասարապես ամեն մի իմաստի հնչական ազդանշման նոր դերում։ Հաղորդակցման նոր միջոցի՝ հնչական լեզվի զարգացումը՝ կախված տնտեսության և հասարակայնության աճումից, հնչական լեզուների նոր տիպերի աճումը, համակից իրենց ծագման պրոցեսից - խաչավորման միջոցով։ Հնչական լեզուների սոցիալական խմբավորումներ, նրանց՝ պաշտամունքա-իշխողականներից առօրյա լեզուներ դառնալով։

38. Մինչխոսքային հնչյունաբանություն։ Առանձին հնչյունների ֆունկցիոնալ նշանակության աճումը։ Մինչխոսքային հնչյունաբանության դիֆուզությունը, կիսաշփականները՝ դիֆուզ հնչյունների մնացուկներ, որոնք գտնվում են անհոդաբաշխների սահմանագծում, դիֆուզոիդներ: Հնչյունների գիտակցումը իբրև ինքնուրույն ֆունկցիոնալ մեծությունների, և ձայնավորի տարբերակումը երաժշտական կարգի երևույթների զարգացման պրոցեսում:

39. Հնչական լեզվի աճումը գծային լեզվից ժառանգված