Իմ արցունքից բուսնում են…

Իմ արցունքից բուսնում են…

Հայնրիխ Հայնե

Թարգմանությունը՝ Հովհաննես Հովհաննիսյանի


* * *


Իմ արցունքից բուսնում են
Անուշաբույր շատ ծաղիկ,
Հառաչներըս դառնում են
Սոխակների դայլայլիկ։

Սիրի՛ր դու ինձ — քեզ պարգև
Տամ, իմ հոգյա՛կ, ծաղիկներ.
Պատուհանիդ առաջև
Անուշ երգեն սոխակներ։


Թարգմանության տարի՝ 1881