Ինդեքս:Ընտրանի, Նիկոլ Աղբալյան.djvu

Transclusion_Status_Detection_Tool  

Էջեր
Բովանդակություն

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Երկու խոսք 
 3
Հառաջաբան 
 5

Հայ գրականության պատմություն

Գրականության պատմություն 
 7
Ղազար Փարպեցի 
 15
Սայաթ-Նովայի հետ 
 25
Ը․ Տաղ 
 30
Գրիգոր Նարեկացի և Կորյուն 
 38
Հովհաննես Թումանյանի «Նաղաշ Հովնաթան և նրա, Քուչակ Նահապետի ու Սայաթ-Նովայի սերը» 
 40
Մանուկ Աբեղյան 
 42

Նոր շրջանի գրականության

Գրական հետաքրքրություն 
 47
Գ. Սունդուկյանի «Կտակը» 
 49
Րաֆֆի 
 51
Ղ․ Աղայան 
 54
Հ. Շիշմանյան-Ծերենց 
 55
Հ. Հովհաննիսյան 
 56
Հ. Թումանյանի «Քաջ Նազարը» 
 59
Ալ․ Ծատուրյան 
 67
Լևոն Շանթ 
 70
Ավետիք Իսահակյան 
 75
Հայ տառապանքի երգիչը 
 85
Ի․ Իսահակյան, «Հեքիաթ արևի տակ» 
 90
Ստ. Զորյան 
 97
Հառաջաբան 
 106
Երկու երգ 
 109
<Մանկական գրականության մասին> 
 112
Ն. Աղբալյանի դասախոսությունը 
 120

Արտասահմանյան գրականություն

Ս․ Գքի թարգմանության մասին 
 123
Իվան Տուրգենև, «Արձակ բանաստեղծություններ» 
 125
Լ․ Ն․ Տոլստոյ 
 128
Վլ․ Կորոլենկո, «Գետնափորի երեխաները», «Ակամա մարդասպան» 
 132
Դիկկենս Չ․, «Դավիթ Կոպպերֆիլդ» 
 136
Անատոլ Ֆրանս, «Երեք դար ու կես հետո» (ծննդյան տոնի ֆանտազիա) 
 143
Կոպպե Ֆրանսուա, «Հանրիետ» 
 146
Միլտոն (Ծննդյան 300-ամյակի առթիվ) 
 153
Ե․ Անիչկով, գրական երևույթներ (փոխառումները գրականության մեջ) 
 155

Մտածումներ

Ս. Նազարյան 
 161
Գր. Արծրունի 
 162
Ա. Արասխանյան 
 164
Եվրոպան և կացությունը Բալկանում 
 166
Բալկանյան թերակղզում 
 168
Թյուրքիան և հայերը 
 169
Քաղաքական նոր հեռանկար 
 177
Պատերազմի դաշտում 
 181
Տաճկական անիշխանության հնարավորությունը և հայ ժողովուրդը 
 183
Ռուսաստանը և թյուրքահայերը 
 190
Քաղաքացիության պարտականությունը 
 193
Անել կացություն 
 195
Թուրքահայերը և Ռուսաստանը 
 196
Բալկանյան պատերազմի մոտավոր հետևանքները 
 198
1913 
 200
Թյուրքահայության պահանջը 
 201
Հայոց հարցի ներկա վիճակը 
 204
Վրաց մտավորականությունը և թյուրքահայերը 
 206
Առույգ ժողովուրդ 
 207
Արտագաղթը դեպի Ամերիկա 
 210
Գերմանիան և հայոց հարցը 
 213
Քրդերն ու հայերը 
 216
Քաղաքական հնարավորություններ 
 219
Միջազգային համերաշխության տոնը 
 223
Դասակարգային կռվի՞, թե քաղաքական հեռանկար 
 226
Վտանգը 
 227
Ռամկավարություն և իշխանություն 
 229
Ռուսաստանի վերագրավումը 
 231
Իշխանությոն տրագիզմը 
 233
‹Անգլիական կապիտանը չգիտե․․․› 
 235
Քեռին (Հուղարկավորության առթիվ) 
 238
ՀՀ Դաշնակցության մասին 
 241
Ուղերձ Բարսեղ Կանաչյանին 
 242
Մտածումներ ազգի և դավանանքի մասին 
 245

Լեզվաբանություն

Դիտողություններ հայոց լեզվի մասին 
 252
Նորից շեշտի մասին 
 262
Տեսություն ձույլ բաղաձայների 
 278
Ձիւն ձմեռն 
 290

Կրթություն

Հայ վարժապետը 
 299
Հայաստանի համալսարանի բացումը 
 300
Մինիստրների խորհրդին 
 301
Հայ նկարիչների ընկերության 
 303
Մինիստրների խորհրդին 
 304
Մինիստրների խորհրդին 
 305
Օրինագիծ 
 306
Կրթության գործը գաղութներուն մեջ 
 307
Մի խումբ ուսուցիչներ, «Մեր դպրոցը», Ա․ տարի 
 314
Մի քանի խոսք Թ․ Հ․ Հ․ Ը․ մասին 
 318
Նամակներ 
 325
Ծանոթագրություններ 
 348