Լուսին, լուսին, լուսերես

Լուսին, լուսին, լուսերես

Խնկո Ապեր


Լուսին, լուսին, լուսերես


Լուսին, լուսին,
Լուսերես,
Ինչքան, ինչքան
Կլոր ես:
Լույս ես տալիս
Գիշերով,
Քո վառվռուն
Թշերով: