Աաբեկ Խնկոյան Գիշեր Իջնում է գիշեր սարերի ուսին, Փայլում է վերից կաթնագույն լուսին: Վերից նայում է երկինքը ուրախ, Քնած է գյուղը անհոգ ու խաղաղ: