Նկարագրություն Նկարագրություն

Այս կաղապարում ներառված տեքստի տառամիջյան հեռավորությունը լայնացված է ցուցադրվում։

Օգտագործում

{{լայն|Տառամիջյան մեծ հեռավորությամբ տեքստ}}

Արդյունքը․

Տառամիջյան մեծ հեռավորությամբ տեքստ