Հեշտ ճամփա Կյանքի խնջույքը

Ալեքսանդր Ծատուրյան

«Ջուխտը» և «կենտը»


Կյանքի խնջույքը


Թե կյանքի խընջույք հյուր գնաս ոտով,
Կասեն. «Տեղ չկա՛» — և կանցնես մոտով.
Իսկ թե շնորհ տանես սեփական կառքով,
Հիմա՜ր էլ լինես… կընդունեն փառքով։

[1896]