Աբսոլյուտիզմ Հայկական Սովետական Հանրագիտարան

Աբսորբում

Աբստրակտ աշխատանք


[ 39 ] ԱԲՍՈՐԲՈՒՄ (լատ. absorptio – կլանում, <absorbeo – կլանում եմ), 1. հեղուկի կամ պինդ մարմնի կողմից գազի կամ հեղուկում լուծված նյութի կլանումը, երբ այն ի տարբերություն ադսորբման տեղի է ունենում կլանիչի՝ աբսորբենտի ամբողջ ծավալով։ Ա. սորբման մասնավոր դեպք է, կարող է ուղեկցվել քիմիական փոխազդեցությամբ (տես Քեմասորբում)։ Կիրառվում է գազերը բաժանելու, ջրազրկելու, հեղուկներով կլանելու, հեղուկները մաքրելու համար ևն։ Կարևոր է ածխաջրածինների բաժանումը ընտրողական Ա-ի միջոցով։ Կենսաքիմիական բազմաթիվ երևույթներ ընթանում են Ա֊ի շնորհիվ։ 2. Էլեկտրամագնիսական և առաձգական տատանումների էներգիայի կլանում (տես Կլանում լույսի, Կլանում ձայնի