Ալիքային դիմադրություն Հայկական Սովետական Հանրագիտարան

Ալիքային թիվ

Ալիքային հավասարում


[ 176 ] ԱԼԻՔԱՅԻՆ ԹԻՎ, ալիքի տարածման ուղղությամբ միավոր երկարության հատվածի վրա տեղավորվող ալիքների քանակ՝ ։ Սպեկտրոսկոպիայում ալիքային թիվ հաճախ անվանում են ալիքի երկարության հակադարձ մեծությունը՝ ։