Հեղինակ:Բոդիլ Բյորն

Բոդիլ Բյորն
Շողք.pngPD-icon.svg Այս գործը հանրային սեփականություն է Նորվեգիայում, քանի որ Նորվեգիայի հեղինակային իրավունքի օրենքը սահմանում է (§43a) , որ «արվեստի գործ» չհամարվող նյութերը հանրային սեփականություն են դառնում ստեղծումից 50 տարի անց, եթե հեղինակի մահից հետո անցել է առնվազն 15 տարի։
Հեղինակի գործերի թարգմանությունները, ադապտացիաները, մշակումները հանրային սեփականություն չեն, եթե թարգմանչի, ադապտացնողի ու մշակողի մահից չի անցել 70 տարի: