Հեղինակ:Գրիգոր Ներսիսյան
Այս հեղինակի գործերը հանրային սեփականություն են համարվում այն երկրներում, որտեղ հեղինակային իրավունքի տևողությունը ներառում է հեղինակի կյանքը գումարած 70 տարի կամ ավելի քիչ։
Հեղինակի գործերի թարգմանությունները, ադապտացիաները, մշակումները հանրային սեփականություն չեն, եթե թարգմանչի, ադապտացնողի ու մշակողի մահից չի անցել 70 տարի:

Երկեր

  • Խորտակված հույսեր, 1912, Շուշի
  • Բանաստեղծություններ, 1928, Ստեփանակերտ
  • Պոեմներ, 1928, Ստեփանակերտ
  • Սայիդն ու Լեյլին, 1930, Ստեփանակերտ
  • Գրբաց Բղդո, 1931, Երևան