Հեղինակ:Գևորգ Աթարբեկյան

Գևորգ Աթարբեկյան

Հեղինակներ Ա

Գևորգ Աթարբեկյան

Ալեքսանդրի

(1891 - 1925)

Շողք.png
PD-icon.svg Այս հեղինակի գործերը հանրային սեփականություն են համարվում այն երկրներում, որտեղ հեղինակային իրավունքի տևողությունը ներառում է հեղինակի կյանքը գումարած 70 տարի կամ ավելի քիչ։
Հեղինակի գործերի թարգմանությունները, ադապտացիաները, մշակումները հանրային սեփականություն չեն, եթե թարգմանչի, ադապտացնողի ու մշակողի մահից չի անցել 70 տարի: