Հեղինակ:Նվարդ Վարդանյան
Այս հեղինակի գործերը հանրային սեփականություն են համարվում այն երկրներում, որտեղ հեղինակային իրավունքի տևողությունը ներառում է հեղինակի կյանքը գումարած 70 տարի կամ ավելի քիչ։
Հեղինակի գործերի թարգմանությունները, ադապտացիաները, մշակումները հանրային սեփականություն չեն, եթե թարգմանչի, ադապտացնողի ու մշակողի մահից չի անցել 70 տարի:

Նվարդ Վարդանյանի թարգմանությունները (ֆրանսերենից)

Գրքեր

  • Ալֆոնս Դոդե, Նամակներ իմ հողմաղացից (պատմվածաշար), Ե., Հայաստան, 1976, 166 էջ:
  • Ալֆոնս Դոդե, Նամակներ իմ հողմաղացից (վեպ), Ե., Անտարես, 2017, 192 էջ: