Հերոսի մահը Հրեշտակ

Նար-Դոս

Մարդ


Հրեշտակ


[ 17 ]

ՀՐԵՇՏԱԿ

Լուսաճաճանչ մի հրեշտակ

Թռչում էր օդում

Եվ յուր ձայնով քաղցրանվագ

Նա երգ էր երգում.

[ 18 ]

Նա երգում էր անդադրում

Երկյուղ դեպի Տեր.

Միություն էր նա երդում

Հավատ, հույս և սեր։


16 հունվ. 1886.