Ղարիպ մշեցին

Շուշանիկ Կուրղինյան

Ղարիպ աղբեր, արի՛ մեր տուն,
Բուք բորանին ո՞ւր կ՚երթաս,
Հերի՛ք այդքան թափառելով,
Սեւ դարդերըդ քամուն տաս։

Անտուն աղբեր, արի՛ մեր տուն,
Էս էլ Հայի օճախ է,
Իմ պաղ ջուրըս, սեւ-չոր հացըս,
Քեզ պես աղբոր հալալ է։

Մշա՛կ աղբեր, արի՛ մեր տուն,
Դարդ ու ցավըդ ինձ պատմե,
Լաց-լացի տանք էս մեծ տոնին,
Սիրտըս լացի կարոտ է։