Ուլունք Ճնճղուկներ

Հովհաննես Թումանյան

Խնոցի


ՃՆՃՂՈՒԿՆԵՐԿոտ ու կես կորեկ ունեմ ցանելու համար,
Ճնճղուկներ թռան եկան ուտելու համար,
Կռացա քար վեր առա զարկելու համար,
Ղասաբներ դանակ բերին մորթելու համար,

Աղջիկներ թև քաշեցին փետրելու համար։
Պառավներ պղինձ դրին եփելու համար։
Դուռ-դրկից շուրջ բազմեցին ուտելու համար,
Տերտերներ խաչով եկան օրհնելու համար,
Աշուղներ սազով եկան գովելու համար.

Ա՛յ ճնճղուկիկ,
        Կարմիր տոտիկ,
        Սիպտակ փորիկ,
        Ուտեն կուտիկ,
        Խմեն ջրիկ

Առվի եզրիկ,
        Պստիկ-մստիկ,
Փախչեն երթան ման գալու համար։


1907