Այս ցուցակը պարբերաբար թարգմացվում է: Եթե առաջարկներ կան՝ խնդրեմ ազատ զգալ խմբագրելու և ավելացնելու:

 1. Աբրահամյան, Մ.Գ.: Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքներ: Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն: Երևան, 2008:
 2. Աղամանուկյան Ա.Ժ.: Էլեկտրամեխանիկական ապարատները ավտոմատիկայում։ «Լույս» հրատարակչություն։ Երևան, 1986։
 3. Աղաջանով Մ.Ի.: Կենսաքիմիա, մաս 1: Երևան, 2013:
 4. Աղաջանով Մ.Ի.: Կենսաքիմիա, մաս 2: Երևան, 2016:
 5. Ասլանյան, Լ.Ս., Հակոբյան, Ռ.Ս., և Չիլինգարյան, Յու.Ս.: Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն: Երևանի համալսարանի հրատարակչություն: Երևան, 2006: ՄՋՓՌ 5-8084-0762-1:
 6. Ավագյան Ռ.Ե.: Դետալների տիպային մակերևույթների մշակման մեթոդները (ուսումնական ձեռնարկ): ՀՊՃՀ: Երևան, 2004:
 7. Արզումանյան Կ.Ս. և ուրիշներ: Կիրառական մեխանիկա (դաս. տեքստեր): Ճարտարագետ: Երևան, 2007:
 8. Արշակյան, Դ.Թ.: Ջերմային էլեկտրական կայաններ: «Լույս» հրատարակչություն: Երևան, 1981:
 9. Բազիկյան Ն.Ա.: Ավտոմոբիլներ և տրակտորներ. Շահագործական հատկանիշների տեսություն: Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան: Երևան, 2015:
 10. Բալաբանյան Հ.: Ընդհանուր էլեկտրատեխնիկա։ Ճարտարագետ։ Երևան, 2011։
 11. Բատիկյան Հ.Գ.: Որակ և անվտանգություն. Պարենային հումք և սննդամթերք (Ուսումնական ձեռնարկ): Երևան, 2001:
 12. Բարխոսարյան, Վ.: Մոլեկուլային ֆիզիկա: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան, 2009: ՄՋՓՌ 978-5-8084-1167-8:
 13. Բեգոյան, Կ.Վ.: Չափիչ տեխնիկայի միկրոէլեկտրոնային բաղադրամասեր: ՀՊՃՀ: Երևան, 2006:
 14. Բզնունի, Ս.Ա., Ժամկոչյան, Վ.Մ.: Միջուկային ռեակտորների տեսության հիմունքներ (Մաս 1): ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան, 2011: ՄՋՓՌ:
 15. Բզնունի, Ս.Ա., Ժամկոչյան, Վ.Մ.: Միջուկային ռեակտորների տեսության հիմունքներ (Մաս 2). Բազմախմբային մոտավորություն: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան, 2013: ՄՋՓՌ 978-5-8084-1690-1:
 16. Բզնունի Ս.Ա., Խուդավերդյան Ա.Հ.: Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա/ Խնդիրների ժողովածու ուսումնական ձեռնարկ: ՀՊՃՀ: Երևան, 2006:
 17. Բոնչ-Բրուևիչ, Վ.Լ., Կալաշնիկով, Ս.Գ.: Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան, 1988:
 18. Գասպարյան, Կ.Վ.: Տեսական և կիրառական վիճակագրության հիմունքներ, մաս II: «Գիտություն» հրատարակչություն: Երևան, 2015:
 19. Գասպարյան, Ֆ.Վ.: Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և պինդմարմնային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան, 2011:
 20. Գասպարյան, Ֆ.Վ.: Դիէլեկտրիկների ֆիզիկա: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան, 2013:
 21. Գորդոն Վ.Օ., Սեմենցով-Օգիևսկի Մ.Ա.: Գծագրական երկրաչափության դասընթաց։ Հայպետուսհրատ: Երևան, 1962։
 22. Գրիգորյան Ա.Խ.։ Կառավարման էլեկտրական ապարատներ։ Ճարտարագետ։ Երևան, 2011։
 23. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., Փիրումյան Գ.Պ.: Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ: «Զանգակ» հրատարակչություն: Երևան, 2010:
 24. Գրիգորյան Վ.Ա., Սիմոնյան Վ.Ս., Ներսիսյան Վ.Բ., Արամյան Մ.Ա.: Էլեկտրատեխնիկայի տեսական հիմունքներ: Մաս I: Ճրատարագետ: Երևան, 2012:
 25. Գրիգորյան Վ.Ա., Սիմոնյան Վ.Ս., Ներսիսյան Վ.Բ., Արամյան Մ.Ա. Էլեկտրատեխնիկայի տեսական հիմունքներ: Մաս II: Ճարտարագետ: Երևան, 2015:
 26. Գևորգյան Ա. Ա., Հովհաննիսյան Լ. Ս., Խուդավերդյան Ա. Գ.: ՀԱԷԿ-ի ռեակտորային տեղակայանքի ֆիզիկա և շահագործման հիմունքներ: Մեծամոր, 2002:
 27. Գևորգյան, Ա.Ա., Մարուխյան, Ո.Զ.: Ատոմային էլեկտրական կայաններ: «Լուսաբաց հրատարակչատուն»: Երևան, 2012: ՄՋՓՌ 978-9939-69-026-1:
 28. Դանագուլյան, Ա.Ս.: Միջուկային ֆիզիկա տարրական մասնիկներ: Երևանի համալսարանի հրատարակչություն: Երևան, 2006: ՄՋՓՌ 5-8084-0729-x:
 29. Զադոյան Ա.Մ.: Կենսապրոթեզավորման էլեկտրոնային սարքերի տեխնոլոգիա (Ուսումնական ձեռնարկ): Ճարատարգետ: Երևան, 2010:
 30. Թերզյան Հ.Ա.: Ավտոմատացված նախագծման համակարգերի տեսություն: Երևան, Լոս-Անջելես, Աթենք, 1995։
 31. Թռչունյան Ա.: Կենսաբանական թաղանթներ (ուսումնական ձեռնարկ): Երևան, 2010:
 32. Կիրակոսյան, Ա.Ա.: Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն, հատոր I և II (2-րդ հրատարակչություն): ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան, 2015:
 33. Կիրակոսյան, Ռ.Մ.: Պլաստիկության ժամանակակից տեսություններ: Երևան, 1999:
 34. Հակոբյան, Յու.Ռ.: Թվային մեթոդներ I: Հանրագիտարան «Արմենիկա»: Երևան, 2003: ՄՋՓՌ 99930-818-7-6:
 35. Հակոբյան, Յու.Ռ.: Թվային մեթոդներ II: ՎՄՎ Պրինտ: Երևան, 2007:
 36. Հակոբյան Վ.Ջ.: Ընդհանուր պարազիտոլոգիա (դասախոսություններ): Երևան, 1990:
 37. Հայաստանի կենդանիների Կարմիր գիրք: 1967, վերահրատարակված՝ 2010:
 38. Հարությունյան Մ.Գ., Հակոբյան Ս.Ն.: Կենսամեխանիկա (դաս. տեքստեր): Ճարտարագետ: Երևան, 2008:
 39. Հարությունյան Մ.Գ., Հակոբյան Ս.Ն.: Վերականգնողական տեխնիկա (դաս. տեքստեր): Ճարտարագետ: Երևան, 2009:
 40. Հարությունյան, Վ.Մ.: Միկրոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքները: ԵՊՀհրատարակչություն: Երևան, 2009:
 41. Հարությունյան, Վ.Մ., Գասպարյան, Ֆ.Վ., Ադամյան, Զ.Ն.: Ֆոտոընդունիչներ: Երևան, 1986:
 42. Հարությունյան, Վ.Մ., Գասպարյան, Ֆ.Վ.: Ժամանակակից միկրոէլեկտրոնիկայի պրբլեմներ: Լիցքային կապով սարքեր: ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն: Երևան, 1986:
 43. Հովհաննիսյան, Լ.Ս.: Ջերմազանգվածափոխանակություն: «Լույս» հրատարակչություն: Երևան, 1988:
 44. Հովհաննիսյան Լ.Ս. Ջերմազանգվածափոխանակության տեսություն: Երևան, 2011: (երևի թարմ տարբերակն է նախորդի)
 45. Հովհաննիսյան, Լ.Ս., Գևորգյան, Ա.Ա., և Գալստյան, Ա.Ա.: Արդյունաբերական ջերմազանգվածափոխանակության պրոցեսներ և տեղակայանքներ (կա՞մ՝ Ջերմազանգվածափոխանակության պրոցեսները և ապարատներ): Համակարգչային հրատարակչական կենտրոն, ՀՊՃՀ տպարան: Երևան, 1996:
 46. Ղազարյան, Է.Մ., Պետրոսյան, Ս.Գ.։ Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքները։ ՌՀՀ հրատարակչություն։ Երևան, 2005։
 47. Ղազարյան, Լ.Մ.: Ջերմային էլեկտրակայանների տուրբինային տեղակայանքների շահագործում: «Ճարտարագետ» հրատարակչություն: Երևան, 2007:
 48. Ղազարյան, Հ. և ուրիշներ: Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ: «Զանգակ» հրատարակչություն: Երևան, 2002:
 49. Ղալումյան, Ա.Գ., Ցուցուլյան Ա.: Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ: Երևան-Իջևան, 2010:
 50. Ղամբարյան, Կ.Մ.: Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքների աճեցման տեխնոլոգիական մեթոդները: Լազերքոփի ՍՊԸ: Երևան, 2015:
 51. Ղուլոյան, Լիպարիտ Տիգրանի: Էներգետիկայի հիմունքները: ՀՊՃՀ հրատարակչություն: Երևան, 1997:
 52. Ղուլոյան, Լիպարիտ Տիգրանի, Բուբուշյան, Մամիկոն Բաղդասարի: Ջերմատեխնիկա (1-ին մաս). ջերմատեխնիկայի տեսական հիմունքները: «Լույս» հրատարակչություն: Երևան, 1986:
 53. Ղուլոյան, Լիպարիտ Տիգրանի, Բուբուշյան, Մամիկոն Բաղդասարի: Ընդհանուր ջերմատեխնիկա (2-րդ մաս). ջերմաէներգետիկական տեղակայանքներ: «Լույս» հրատարակչություն: Երևան, 1978:
 54. Մանասարյան Գ.Հ.: Ներքին այրման շարժիչների տեսություն և դինամիկայի հիմունքներ: Ճարտարագետ հրատարակչություն: Երևան, 2016:
 55. Մարդու ‎ֆիզիոլոգիայի հիմունքները: Երևան, 1998:
 56. Մարգարյան, Շ.Ա.: Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա: Երևան, 2003:
 57. Մարուխյան, Ո.Զ.: Շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը ՋԷԿ-երի և ԱԷԿ-ների արտանետումներից (Մաս 1): «Ճարտարագետ»: Երևան, 2002:
 58. Մարուխյան, Ո.Զ. և Բուռնաչյան Հ.Ա.: Ջերմային էլեկտրակայանների աշխատանքային ռեժիմներ և շահագործում: Համակարգչային հրատարակչական կենտրոն, ՀՊՃՀ տպարան: Երևան, 1994:
 59. Մարուխյան Ո.Զ., Գևորգյան Ա.Ա. Ատոմային էլեկտրակայաններ: «Լուսաբաց» հրատարակչություն: Երևան, 2011:
 60. Մարուխյան Ո.Զ., Հովհաննիսյան Լ.Ս.: Ջրախնայողական տեխնոլոգիաների կիրառումը էներգետիկայում: «Ճարտարագետ» հրատարակչություն: Երևան, 2007:
 61. Մարտիկյան, Է.Խ.:Կաբելային տեխնիկայի հիմունքներ: Երևան, 2006:
 62. Մելքոնյան, Ս.Վ.: Կիսահաղորդիչների օպտիկայի հիմունքներ: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան, 2015:
 63. Մկրտչյան Ս.Հ.: Միկրոսխեմատեխնիկա և նեյրոսխեմատեխնիկա: ՀՊՃՀ: Երևան, 1999:
 64. Մնացականյան Մ.Հ., Ջահավիրյան Գ.Վ., Ավետիսյան Լ.Ն.: Ավտոմատ կարգավորման և էլեկտրատեխնիկական համակարգերի մոդելավորման հիմունքները MATLAB և SIMULINK միջավայրում: «Ճարտարագետ» հրատարակչություն: Երևան, 2016:
 65. Մուսայելյան Գ.Վ.: Ավտոմոբիլի ավտոմատացում և կառավարման օժանդակ համակարգեր (Ուսումնական ձեռնարկ)։ Ճարտարագետ: Երևան, 2015:
 66. Նաղաշյան Հ.Զ. Մակաբուծաբանություն և կենդանիների ինվազիոն հիվանդություններ: Սարվարդ հրատարակչություն: Երևան, 2003:
 67. Նանագյուլյան Ս.Գ., Մարգարյան Գ.Գ.: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժանգասնկերը: Ստեփանակերտ, 2015:
 68. Շաղգամյան, Ա.Ս.: Թվանշանային չափիչ սարքեր, մաս 1: ՀՊՃՀ: Երևան, 2011:
 69. Շաղգամյան, Ա.Ս.: Չափագիտություն: ՀՊՃՀ: Երևան, 2012:
 70. Շաղգամյան, Ա.Ս.: Չափումների միջոցներ ու մեթոդներ: ՀՊՃՀ: Երևան, 2006:
 71. Շաղգամյան, Ա.Ս.: Տեխնոլոգիական չափումներ: ՀՊՃՀ: Երևան, 2008:
 72. Շաղգամյան, Ա.Ս., Մամիկոնյան Բ.Մ.: Սիգմա-դելտա ԱԹԿ-ներ: ՀՊՃՀ: Երևան, 2015:
 73. Չալտիկյան, Հ.Հ.: Ֆիզիկական քիմիա: «Լույս» հրատարակչություն: Երևան, 1974:
 74. Չիբուխչյան Ս.Ս., Հարությունյան Հ.Լ., Սահակյան Կ.Վ.: Վառելիքի ներարկումով սնման համակարգեր: Կառուցվածքը, հիմնական անսարքությունները, արատորոշումը (Ուսումնական ձեռնարկ): Ճարտարագետ: Երևան, 2007:
 75. Պախալով, Վ.Բ.: Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն. Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան, 2011: ՄՋՓՌ 978-5-8084-1450-11:
 76. Պետրոսյան Գ.Լ., Կարապետյան Ա.Ղ.: Կիրառական առաձգականություն և պլաստիկություն (Ուսումնական ձեռնարկ): ՀՊՃՀ: Երևան, 2015:
 77. Պետրոսյան Օ.Հ., Բունիաթյան Վ.Վ., Խաչիկյան Լ.Է.: Կենսաբժշկական տեխնիկայի տարրային բազա (Ուսումնական ձեռնարկ): Ճարտարագետ: Երևան, 2011:
 78. Պողոսյան Ա., Շահինյան Ա.: Համակարգչային կենսաբանություն և կենսաինֆորմատիկա: Մաս Ա. Մոլեկուլային դինամիկա և մոդելավորում: Նաիրի հրատարակչություն: Երևան, 2011:
 79. Ջավախյան Ռ.: Մեխանիզմների դինամիկա: Ճարտարագետ հրատարակչություն: Երևան, 2006:
 80. Ջավախյան Ռ.: Մեխանիզմների կառուցվածքը և կինեմատիկան: Ճարտարագետ հրատարակչություն: Երևան, 2003:
 81. Սահակյան, Ա.Պ., Մարուխյան, Ո.Զ., Պետրոսյան, Վ.Գ.: ՋՋԷՌ-440 ռեակտորներով էներգաբլոկի սարքավորումները և շահագործման ռեժիմները: Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան: Երևան, 2017: ՀՏԴ 621.039.5:
 82. Սահակյան, Ա.Պ., Պետրոսյան, Վ. Գ.: ՋՋԷՌ-440 ռեակտորների շահագործման և կառավարման հիմունքները: Երևան, 2006:
 83. Սահակյան, Գ.Ս., Չուբարյան, Է.Վ.: Քվանտային մեխանիկա: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան, 2009: ՄՋՓՌ 978-5-8084-1133-3:
 84. Սահակյան Է.: Մեխանիզմների տեսության դասընթաց: ՀՊՃՀ: Երևան, 2002:
 85. Սաղյան Ա.Ս.։ Կենսատեխնոլոգիա։ Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013։
 86. Սարգսյան Յու.Լ., Հովումյան Ն.Գ.: Մանիպուլյատորների և արդյունաբերական ռոբոտների գործադիր մեխանիզմների տեսություն (Ուսումնական ձեռնարկ): Երևանի Պոլիտեխնիկական Ինստիտուտ: Երևան, 1980:
 87. Սարգսյան Յու.Լ., Հովումյան Ն.Գ.: Մեխանիզմների և մեքենաների տեսություն. Անգլերեն – հայերեն – ռուսերեն տերմինարան: Ճարտարագետ: Երևան, 2009:
 88. Սարգսյան Յու. Լ., Ստեփանյան Կ.Գ., Արզումանյան Կ.Ս.: Մանիպուլյացիոն մեխանիզմներ: ՀՊՃՀ: Երևան, 2012:
 89. Սարգսյան, Վ.Ս.: Հոծ միջավայրի մեխանիկա (դասախոսություններ), մաս 1: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան, 1984:
 90. Սարգսյան, Վ.Ս.: Հոծ միջավայրի մեխանիկայի խնդիրների լուծման մեթոդներ: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան, 1989:
 91. Սարգսյան, Վ.Ս., Սարգսյան, Ս.Հ.: Ասիմպտոտիկ մեթոդները պինդ մարմնի մեխանիկայում: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան, 1989:
 92. Սեդրակյան, Դ.Մ., Բադալյան, Դ.Հ.: Թերմոդինամիկա և վիճակագրական ֆիզիկա: Էդիթ Պրինտ հրատրակչություն: Երևան, 2012: ՄՋՓՌ 978-9939-52-516-7:
 93. Ստակյան Մ.Գ.: Գիտափորձի արդյունքների վիճակագրական մշակման մեթոդները (Ուսումնական ձեռնարկ): ՀՊՃՀ: Երևան, 2003:
 94. Ստակյան Մ.Գ.: Մեքենաների և մեխանիզմների հուսալիություն. Մաս. 1. Հուսալիության հաշվարկների և փորձարկումների մեթոդաբանությունը: ՀՊՃՀ: Երևան, 2005:
 95. Ստակյան Մ.Գ., Իսախանյան Ն.Ա.: Նախագծման հիմունքները (Ուսումնական ձեռնարկ): Ճարտարագետ: Երևան, 2014:
 96. Ստամբոլցյան Ռ.Պ.: Էլեկտրասրտագրություն: Երևանի պետական բժշկական համալսարան: Երևան, 1982:
 97. Ստեփանյան Ս.Պ., Ստեփանյան Մ.Պ.: Ավտոմատացված թիրիստորային էլեկտրաբանեցում (Ուսումնական ձեռնարկ): Երևան, 2003։
 98. Վարդանյան Ժ.Հ., Գատրչյան Գ.Մ., Գրիգորյան Մ.Մ., Փայտյան Յու.Ե.: Գեղազարդ ծառեր և թփեր կանաչապատման համար: «Էդիթ պրինթ» հրատարակչություն: Երևան, 2015:
 99. Տոնոյան, Ռ.: Գործույթների հետազոտում: ԵՊՀ հրատարակչություն: Երևան, 1999: