Մե՛կ էլ, մե՛կ էլ

Հակոբ Հակոբյան

Հե՜յ, ձե՛զ մատաղ, բանվո՛ր տղերք,
Մե՛կ էլ, մե՛կ էլ, մի զարկ տվեք,
Մի զա՛րկ տվեք ցարի գահին
Որ խորտակվի նա հիմնովին։

Միահամուռ մեր ուժերով,
Հերոսների արյան գնով,
Թեև ընկավ ցարն իր գահից,
Բայց չի՛ ջարդված միանգամից։

Այժմ էլ ցարն է մեզ աղաչում,
Որ խնայենք վերջին շնչում․․․
Բայց, ձե՛զ մատաղ, բանվո՛ր տղերք,
Մե՛կ էլ, մե՛կ էլ, մի զա՛րկ տվեք․․․

Մի զա՛րկ տվեք ցարի գահին,
Որ խորտակվի նա հիմնովին․․․