Կարմիր խաչ Մենակ կինը

Շուշանիկ Կուրղինյան

[ 108 ]
ՄԵՆԱԿ ԿԻՆԸ

Ծովափ։ Վերջալույսը հրդեհել է հորիզոնը։ Ծովը խաղաղ է, եզերքին, քարի վրա նստած է ծերունի նավավարը խիստ հաճելի դեմքով, սպիտակահեր և ծխում է։ Հեղինեն, աջ ձեռքով հենված նավակի քթին, մտածկոտ դիտում է հեռուն` սպիտակ լայն շղարշը ուսերին գցած։


Ա․ ԱՐԱՐ
Ա․ ՏԵՍԱՐԱՆ

ՆԱՎԱՐԱՐ․― (Մի պահ լռությունից հետո

Խաղաղ է ծովը, զուր է ահ, երկյուղ։

Ուզո՞ւմ ես, ափով կթիավարեմ,

Լողանք մինչև գյուղ։
ՀԵՂԻՆԵ․―
Իսկ եթե հանկարծ․․․ երկչում եմ, պապի՛կ։

Մի գուցե մրրիկ, հողմ կամ հորդ անձրև Երկինքը թափի։ Արևն էլ ծածկե թուխպերը տձև, Մռայլից շշմած չհասնենք ափի․․․ Ես ծով եմ մտնում առաջին անգամ

Ու սարսափ կզգամ։

ՆԱՎԱՐԱՐ․― (Մոտենալով

Դեհ, թող, անհոգ կաց․ հեշտ բան է ասել

Անհեթեթ խոսքեր արևի մասին։ Երկնային փառքով ծովին է հասել Ու կմտնի մայր Եվ կառնե դադար կյանքն հարախռով, Կյանքը նենգ, պատիր, Կյանքը անգորով,

Դու լսիր ծերիս ու վախն ատիր։
ՀԵՂԻՆԵ․―
Ատո՛ւմ եմ, ատո՛ւմ․․․ ու թեև կյանքում [ 109 ]

Ապրում եմ անհայտ միջատի նման,
Սակայն հոգուս մեջ խորան կա կանգուն,
Կերոնները վառ սրբատաշ սեղան
Ու զանգակները արծաթահնչյուն․․․ (Տրտում)
Ինչո՞ւ չեմ թռչուն,
Ազա՜տ, թևավո՜ր․․․

ՆԱՎԱՐԱՐ․― (Քմծիծաղ)

Մարդը թևավո՞ր, կատակ է անմեղ,
Մի աննյութ բաղձանք ժամանցի համար։
Ուժեղն ո՞ւր խլե պատառը համեղ,
Ո՞ւմ մեջքին դարսե վայելքն իր հարմար,
Ո՞ւմ ճնշե անսիրտ, ո՞ւմ ուսին բառնա
Իր բեռը―բաժին, արարքները` ցած
Որ կյանքն անզորի մի դժոխք դառնա,
Ապրի գետնաքարշ քենով բթացած,
Ագահ ու անմիտ, գազաններից վատ՝
Միմիայն երկու ոտքերի աթռիվ
Անվանվելով մարդ․․․ (Դառնացած
Չե՞ս տեսել, ինչպես կերել են մարդուն
Բռնության նյութած հոգսերը ճնշող,
Աշխարհն էլ կասես մի մութ հավաբուն`
Ո՛չ ջերմ, ո՛չ ջինջ շող․․․
Իսկ ով ապրում է աչքերը միշտ գոց,
Խիղճն անտաղանդ` ուզում է թևեր
Թռչելու դեպի վեր․․․

ՀԵՂԻՆԵ․― (Ծիծաղում է)

Ի՞նձ ես ակնարկում, թե՞ այն մարդկության
Անբախտ սերնդին,
Որ ամառները դեպ հարավ կգան,
Ու չի չորանա քո նավակն ու թին։

ՆԱՎԱՐԱՐ․―

Ե՛վ քեզ, և՛ ինձ, և՛ նմանների անկանոն շարքին,
Որ մինչև օրս կատարյալ մի կյանք
Կերտելու փոխան
Դեպի վեր փախան․․․ (Սրտնեղ
Գնո՞ւմ ենք, թե՞ չէ․․․

ՀԵՂԻՆԵ․― (Տատանվում է)

Ե՛վ վախենում եմ, և՛ հույժ փափագում
Ջրերի վրա լողալ ու լողալ։
Ինչ-որ անհաղթ ուժ,
Ինչ-որ խենթ հակում

[ 110 ]

Գերել է հոգիս․․․ Պապ, էլ չեմ դողալ։ (Ոտքը դնում Է նավակի մեջ
Դեհ սիրով ու ժիր
Թիերդ շարժիր․․․

Ծերուկը գոհ և հապճեպ պատրաստվում է։ Ժայռերի հետևից առաջ է գալիս Զավենը՝ հիացմունքով ծովը դիտելով։ Հանկարծ նկատելով Հեղինեին հանում է գլխարկը և շտապ մոտենում։


Բ․ ՏԵՍԱՐԱՆ

ԶԱՎԵՆ․— Ներեցեք, խնդրեմ, ուզում ե՞ք գնալ։

ՀԵՂԻՆԵ․— Ուզում եմ գնալ։

ԶԱՎԵՆ․— (Ոգևորված հորիզոնն է ցույց տալիս

Երեկոն սիրո թագին է դարձել,
Օրս զոհեցի արև արքային․
Կուզեի թերևս մի նավակ վարձել,
Լողալ ու խորհել կյանքը մարդկային,
Աղոթքն ու նզովքն այդ հեթանոսի,
Դարեր չլուծվող հարցերը նրա,
Մինչ որ լուսնկան սրտիս հետ խոսի,
Հուշերս ցանե ջրերի վրա․․․
Ուշ ափ դուրս եկա,
Ազատ նավ չկա։

ՀԵՂԻՆԵ․—

Թե չունեք ոչինչ
Ուղեկցելու ինձ․․․ (Ձեռքերով հրավիրում Է

ԶԱՎԵՆ․― (Օգնում Է Հեղինեին նստելու

Ուրախ եմ անչափ, ո՞վ եք դուք, տիկին․
Եկվո՞ր, տեղացի՞․․․

ՀԵՂԻՆԵ․― (Անհոգ)։

Լոկ մենակ մի կին․․․

ՆԱՎԱՎԱՐ․— (Որ դժկամ հետևում էր Զավենին, նավակը հրում է ջուրը, Հեղինեին

Խոսքդ է խելացի․․․

ԶԱՎԵՆ․— (Լսելով)

Լոկ մենակ մի կի՞ն,
Ո՛չ ա՞զգ, ո՛չ անո՞ւն․․․

ՀԵՂԻՆԵ․—

Միշտ միևնույնը․․․ երբ միտք եմ անում,
Մնում է խղճալ, ակամա ներել

[ 111 ]

Հզոր ձեր սեռին՝
Սրտի տեղ մարմին,
Մարդու տեղ անուն
Սիրում է սիրել․․․

ԶԱՎԵՆ․—

Գուցե իրավունք ուներ դատելու,
Ո՞վ չունի սխալ իր կարճ կյանքի մեջ։
Սակայն զուր է միշտ ջանքն ատելու,
Երբ որ սիրելու կարոտն է միշտ մեծ․․․

ՀԵՂԻՆԵ․— (Հեգնորեն

Կարոտյալների բանակի՞ց եք դուք․․․
ԶԱՎԵՆ․—

Պատգամով հատուկ
Որպես մարգարե
Իր ուղին բռնած համառ ուխտավոր,
Նոր հորիզոնի իմ սիրտը կհարե
Եվ տեղ հասնելու հուսով բախտավոր։
Նոր երգի, խոսքի ճշմարիտ սիրուն
Կարոտ ու պապակ,
Սուտը ճնշելու ունի մեծ փափագ։

ՆԱՎԱՎԱՐ․—

Փափա՞գ ես ասում, չէ՞ որ առանց ճար
Վաղուցվա վերքը հոժար չի բուժվի,
Իսկ մարգարեն էլ լինի նա հանճար,
Երբ խոսքն է առատ, գործը կտուժի
Ու այսպես տնանկ
Դեռ շատ կմնանք․․․
(Նստում է և շարժում թիերը

ԶԱՎԵՆ․— (Արհամարհանքով)

Թիերիդ պես վարժ լեզուդ էլ վարպետ
Շարժել ես սովոր․․․ (Հեղինեին
Խոսենք, զրուցենք, սիրուն կնոջ մոտ
Քանդվում են լեզվիս կապերը բոլոր,
Հոգիս պարուրում շփոթ մի անճառ
Ու ծաղկում սրտիս ծաղիկները վառ,
Լույս կաթում վրաս։

ՆԱՎԱՎԱՐ․― (Մեղմ

Է՛հ, չկա վնաս,
Մինչ գտնվում ես ջրերի վրա թիակներիս մոտ․․․ (Գնում են, արևը կորչում է ջրերի տակ, վազում է թեթև քամի և խորշոմում ծովի երեսը

[ 112 ]
Բ․ ԱՐԱՐ


(Գիշեր է․ աղոտ փայլում է լուսնկան և իր լույսով ակոսել է ծովի մութ դեմքը․ նավակը դանդաղ մոտենում է եզերքին)։

ՏԵՍԱՐԱՆ Ա․

ԶԱՎԵՆ․— (Գոն ցատկում է ափ

Այ քեզ զբոսանք․ (Հեղինեին)
Զղջում, ափսոսանք
Չնետեց նա ձեզ՝
Տրտմեցիք այդպես։

ՆԱՎԱՎԱՐ․― (Նավակը հրելով դեպի ափ

Միայն անցածին ափսոսում է մարդ․
Վասնզի ներկան թվում է անզարդ։

ԶԱՎԵՆ․— (Օգնում է Հեղինեին նավակից իջնելու

Ասում են մարդիկ, որ առանց նեցուկ
Դժվար է ապրել այս կյանքում անձուկ։

ՆԱՎԱՎԱՐ․― Նայած թե ինչ մարդ։

ԶԱՎԵՆ․— (Հենվելով Հեղինեին

Ձեզ տալ հրաժե՞շտ․․․ թե՞․․․

ՆԱՎԱՎԱՐ․— (Վճռական

Այդ անհրաժեշտ է․․․
ՀԵՂԻՆԵ․―

(Փաթաթվում է շղարշով
Ձեզ գիշեր բարի։ (Վարձատրում է ծերուկին և անհայտանում

ԶԱՎԵՆ․—

(Նրա ետևից

Ձեզ էլ հանգիստ քուն (Ծերուկին, հապճեպ)
Գիտե՞ս ով է նա։ Խնդրում եմ ասա։
Սիրում եմ հարգել ես շիտակ մարդուն։
Թերևս հույս կա՞, թե ե՞ս ուշ հասա․․․
Սակայն այս գիշեր կմնամ արթուն,
Ծաղրելու ահը վայել ստրկին,
Հանելուկ չէ՞ այս․ լոկ մենակ մի կին (Դժվարությամբ խաոնում է քսակը և կարկաոում ծերուկին

ՆԱՎԱՎԱՐ․—

Ներեցեք, պարոն, ինձ վարձող կինը
Իմ աշխատանքի վճարեց գինը։

ԶԱՎԵՆ․— (Նենգորեն

Այս էլ իմ կողմից․․․
ՆԱՎԱՎԱՐ․— Ծեծկված եմ հողմից։ [ 113 ] ԶԱՎԵՆ․—

(Չլսելով
Նա միշտ ձեր նավով շրջո՞ւմ է ծովում։

ՆԱՎԱՎԱՐ․—

(Նույնպես
Ու կռվել, կոփվել կյանքի շեկ բովում

ԶԱՎԵՆ․―

(Նույնպես)։ Մենա՞կ է գալիս, թե՞ ունի ընկեր
Ծանոթ կամ եղբայր, գուցե ամուսի՞ն․․․

ՆԱՎԱՎԱՐ․―

(Անուշադիր
Միայն լեշեր են ագռավներին կեր,
Արժե և խորհել քիչ դրա մասին։ (Թիերն առած գնում է

ԶԱՎԵՆ․—

«Լոկ մենակ մի կի՞ն»
Առեղծվածային և տարօրինակ,
Մե՜րթ լուռ խռովիչ ու մերթ անմեկին․․․ (Ծիծաղում է
Հա՛, հա՛, հա՛, հա՛, ծերն է խորամանկ
Երկուսը նրա,
Որը, հիրավի, չի սիրում հանաք,
Երբ կինը շրջում ջրերի վրա․․․


ՏԵՍԱՐԱՆ Բ․

(Քարափից իրար հետևից վազում են աղջիկները)

ԱՌԱՋԻՆ
ԱՂՋԻԿ․—

Ինչպես վախեցա (Անզգույշ դիպչում է Զավենին)։ Ներեցեք խնդրեմ։

ԵՐԿՐՈՐԴ
ԱՂՋԻԿ․―
Ես էլ գիշերով չեմ իջնի եզերք։
ԵՐՐՈՐԴ
ԱՂՋԻԿ․—

(Դիպչելով Զավենին
Ահ, ներողություն․․․ կացեք․․․ միասին․․․

ՉՈՐՐՈՐԴ
ԱՂՋԻԿ․—

(Զավենին նկատելով)

Ինչո՞ւ եք ցցվել մեր ճամփի վրա,
Գեթ տուն հասնեինք (Զննում է Զավենին)․
Քնա՞ծ եք, պարոն․ որպիսի՞ սարսափ․․․

ԶԱՎԵՆ․—

(Կտրելով աղջկա ճանապարնը
Ի՞նչ է պատահել․․․ (Ուզում է բռնել

ՉՈՐՐՈՐԴ

ԱՂՋԻԿ․―

(Խուսափելով)
[ 114 ]

Այնտեղ ժայռերին․․․
Ճերմակ շղարշով․․․
Չեմ կարող ասել (Քիչ հանգիստ)
Երգում է մի կին, գուցե թե տեսիլ․․․

ԶԱՎԵՆ․— Ճերմակ շղարշո՞վ․․․ ու երգը նրա՞․․․

ՉՈՐՐՈՐԴ

ԱՂՋԻԿ․— Ժայռի գագաթին, անդունդի վրա․․․ (Փախչում է

ԶԱՎԵՆ․— (Դեպի ժայռերը գնալով)

Իսկ ինձ ասում էր, թե լալ ու երգել
Արատ են երկու
Կյանքի մեջ անզեն, անիմաստ հոգու․․․ (Գնում է)

Գ․ ԱՐԱՐ

(Նույն տեսարանը։ Արևը դեռ չի ծագել։ Մշուշի մեջ կորել են ափերն ու ջրերը։ Նավավարը շտապով գալիս է թիերը ուսին, լվացվում, աղոթում և դժվար քողարկելով իր հոգեկան հուզումը, նստում է քարի վրա և սաստիկ ծխում։

ՏԵՍԱՐԱՆ Ա․

ՆԱՎԱՎԱՐ․—

Խենթացել եմ,
Թե՞ դև է փռվել խեղճ սրտիս վրա,
Ջնջում է կյանքիս տարիները շատ,
Որ օրը աչքիս երազ երևա։
Որ ես ցնորվեմ․․․ (Լռում է մի պահ)
Թե՞ հուր է ընկել իմ պաղ սրտի մեջ,
Վառում է ինչ-որ կար այնտեղ թաքուն,
Թե՞ կյանքն անիրավ, հեքիաթ սնամեջ,
Հավերժ անպատիժ պիտ ծաղրե մարդուն․․․
Թե՞․․․ (Մեղմ) դեռ չվատնես անսուտ մի կորով,
Չապրած հեշտանք մի․․․
Թե՞ մի ջերմություն ապրողին հատուկ
Այնքան հմայիչ ամեն հասակի,
Որ գերում հայտնի, շղթայում ծածուկ՝
Սիրտս կը համակի։
Խենթացել եմ ես․․․ (Շրջում է մոլոր ու նորից նստում)

Ինչ լավ է այսպես։

[ 115 ]

Ինչ-որ ընկել է իմ ուսերից վար,
Ինչ-որ հրում Է՝ թռչեմ թևավոր
Ու ոչինչ դժվար,
Ոչինչ ահավոր

(Մտածկոտ ուղղում է նավակը, հարմարեցնում և լաթով սրբում նստարաններն ու հատակը)

Թե սիրո համար օրենքներ չկան,
Սերն ամեն դեպքում հզոր է կամքից։
Այսպես խանդակաթ ու այսպես անբիծ
Գուցե սիրեի ես իմ աղջկան՝
Չգիտեմ ոչինչ։
Մրրիկ է լափել մտքերս բոլոր
Եվ բախտավոր եմ և շշմած մոլոր։
Մերթ խանդն է մաշում գործած մեղքի պես
Խենթացել եմ ես․․․

(Նստում է նորից և գլուխն ափերի մեջ առած մնում է այդպես):
ՏԵՍԱՐԱՆ Բ.

(Գալիս է Հեղինեն վերարկուն հագին ու գլխաբաց)

ՀԵՂԻՆԵ.— (Գոհ)

Տեսնո՞ւմ ես, եկա ծագեցի ափում
Արևից էլ վաղ

(Ծերուկը ցնցվում է և ոտքի կանգնում․ Հեղինեն թփերի վրայի ցողը նկատելով):

Իսկ գիշերը սև արցունք է թափել
Իր փառքին, ավա՜ղ։

ՆԱՎԱՎԱՐ.— (Ողջունելով):

Ապրես․․․ աղջիկս․․․ ատիր եղկելի
Ծուլությունը միշտ,
Երկար օրվա հոգսն է լի ու լի,
Վաստակը անվիշտ։

ՀԵՂԻՆԵ.— (Ժպտալով դիտում է ծերին)

Չգիտեմ ինչու՝ լսում եմ ես քեզ։

ՆԱՎԱՎԱՐ.— (Շփոթվում է)

Նույնը հայտնելու միտքն ունեի ես։

ՀԵՂԻՆԵ.—

Այսպես աչալուրջ դու ինձ կհոգաս,
Չես ուզում փոշի ինձ վրա (Ծիծաղում է)

201 [ 116 ] Ամեն օր թարմ ձուկ, զբոսանք ծովում․․․

ՆԱՎԱՍԱՐ․— (Սրտնեղ)

Դե՜հ, թող․․․ շուտ արա
Միայն ծառային տերն է գովում
Իսկ ես․․․(Նկատելով Հեղինեի ձեռքի տետրակը)
Ի՞նչ է այդ։

ՀԵՂԻՆԵ․—Տետրակ և մատիտ

ՆԱՎԱՍԱՐ․— (Զարմացած)

Թո՛ղ, աստված սիրես․ «Ծով նկարելու»
Չգիտես հարգել ոչ մի վեհություն,
Խոնարհվել հլու
Մեծության առաջ։
Փայտի կտոր թղթի հետ առած
Դու հանդգնում ես ծո՞վ նկարելու։

(Հեղինեն ծիծաղում է․ ծերը փնթփնթալով կապում է թիերը որևի ծագումը նկատելով)
Կուզեի տեսնել ծագումն արևի․ (Հպարտ ցույց է տալիս)
Գուցե ծովի պես նա էլ նկարիդ լավ նյութ կերևի։

ՀԵՂԻՆԵ․—(Վազելով առաջ)

Օ՛հ, ինչ պերճություն․ (Երկրակամարը շառագունում է և դուրս է սահում արևը)
Ի՜նչ գեղեցկություն

Օ՛հ, ի՜նչ վեհություն․․․(Ծերունին մերթ արևին է նայում, մերթ Հեղինեին)

Որպեսի՜ շքեղ տեսարան, պատկեր․․․ (Բռնում է ծերունու ոևից ու լուռ դիտում)

Արև պաշտեինք․․․ առավոտ կանուխ
Լուսեղեն գնդի շողերի առաջ
Աղոթք սրտաբուխ
Ցնծություն, հառաչ,
Երգ, սաղմոս, մորմոք
Հղեինք նրան․․․
Չերկմտեր ոչ ոք։
Նրա գոյության
Մաշող կասկածոտ,
Ու ամեն առտու
Ոսկի լույսը ծով,
Լույսին հուսատու

[ 117 ]

Ողջունեինք մենք։
Հոգնած գիշերի
Մթից սև ունենք
Լոկ լույսին գերի,
Մաշենք օրը ճնշող կարգերը։
Մենք ժիր բերկրալից
Հուսով պսակված,
Որ վաղը նորից
Կը ծագի աստված,
Կառաքե լույս հույս․․․ (Խաչում է ձեռքերը կրծքին

ՆԱՎԱՎԱՐ․—

Խոսքդ է իմաստուն
Ու անփորձ տարիդ,
Տեսնել միշտ աստծուն,
Բախտը ճշմարիտ։
Իսկ երբ ապրել ես մի կյանք անգորով,
Սպասել անհույս մենակ ու խռով,
Ո՛չ, ո՛չ, թ ող մնա աստված անքննին,
Անհասանելի,
Անտեսանելի․․․
Որ օրն էլ լինի և ինձ տանելի,
Նորից սպասեմ, հուսամ, որոնեմ։
Ես էլ (Հուսահատական շարժումով հրում է նավը և մտնելով մեջը, սպասում

ՀԵՂԻՆԵ․― (Կարեկից)

Որ դու էլ․․․

ՆԱՎԱՎԱՐ․― (Մռայլ)

Ողջ տեղ չթողիր․․․ խառնում ես անհոգ
Մոխիրները պաղ․․․

ՀԵՂԻՆԵ․— (Զարմացած)

Մի՞թե աստծու․․․

ՆԱՎԱՎԱՐ․— (Անուշադիր)

Նստի՛ր․․․

ՀԵՂԵՆԵ․— (Հետաքրքիր)

Խառնում եմ անհոգ մոխիրները պա՞ղ․․․

ՆԱՎԱՎԱՐ․— (Տրտում)

Դեպի ա՞ջ, թե՞ ձախ։

ՀԵՂԻՆԵ․― (Նենգորեն)

Ուղիղ դեպի ծով։

ՆԱՎԱՎԱՐ․― (Զարմացած)

Կատա՞կ ես անում։
[ 118 ] ՀԵՂԻՆԵ․— Օ՛հ, ամենևինԽ

ՆԱՎԱՎԱՐ․― (Մեղմ) Զարմանալի Է․ երեք ամիս Է Ափն էի քերում, Զարմանալի Է․․․

ՀԵՂԻՆԵ․— Այդ ի՞նչ է արդյոք

ՆԱՎԱՎԱՐ․— (Ժպտալով) Քո անվախության դրդապատճառը․

ՀԵՂԻՆԵ․— (Նստում է) Աղոթքից հետո անվախ եմ լինում․․․

ՆԱՎԱՎԱՐ․― (Շարժում է թիերը)

Քեզ չեմ հասկանում․
Աղոթեցիր ո՞ւմ,
Ե՞րբ կամ որտե՞ղ։

ՀԵՂԻՆԵ․— Քիչ առաջ, այստեղ․․․ (Նավավարը զարմացած նայում է նրան արագ թիավարելով

Գ․ ԱՐԱՐ

Փոքրիկ անշուք կայարան։ Գալիս ու գնում են մարդիկ ծանրաբեռնված էշերով։ Պատի տակ, նստարանի վրա նստած են մի քանի քնճատ կանայք։ Հեռվից լսվում է աքլորների կանչ և շների հաչոց․ ամպոտ առավոտ է։ Քամին թափում է ծառերից դեղնած տերևները։ Լսելի է ծովի շաչյունը։ Գալիս է նավավարը կոկ հագնված մի մաղ ու զամբյուղ ձեռին ու նստում է աոանձին պատի տակ, գծին մոտիկ։

ՏԵՍԱՐԱՆ Ա․

ՆԱՎԱՎԱՐ․— (Թախծալի հայացքով երկար շուրջը դիտելուց հետո)

Գարունն Էլ գնաց․․․ (Ժպտում է պարզամիտ)
Գնաց, ի՞նչ կանես, ու էլ ետ չի գա։
Մրրկեց հոգուս մորմոքը քնած,
Ինձ հանգիստ չկա։
Ո՛չ գետնի վրա, ո՛չ էլ․․․ (Կասես մեկին է պատմում)
Չէր ուզում գնալ․ չի սիրում մարդկանց,
Ուզում է ապրել ծովի եզերքին,
Աղքատ ու անգանձ․
Իր երգը խառնել ալիքի երգին․․․

[ 119 ]
Պատվիրեց հիշեմ, երբ արփին ծագի,

Երբ վերջալույսին խաղաղ մտնի մայր․
Իսկ երբ հողմերից ծովը մրրկի,
Ես ցանցը փռեմ իր բախտի համար․․․ (Շրջում է և մոտենալով գծին, երկար դիտում, շոշափում)
Մի տես, թե ինչպես ձգվել է հպարտ
Երկրի երեսին,
Որ հեշտ ապահով շրջե ամեն մարդ
Հոգսերով իր սին։
Քանի զույգ ձեռքեր այս ճամփու շենքի
Հոգնան, կոշտացան։
Հույսերն էլ մարան նրանց սև դեմքին։
Ու չկշտացան․․․(Նստում է տեղը)
Ասաց ապրեի քեզ հետ, հյուղիդ մեջ (Հուզվում է սաստիկ)
Քեզ ձուկ խաշեի, սիրեի հոր պես․․․ (Ժպտում է)
Եվ այդ միշտ է այդպես,
Իր բաղձանքները հանդուգն, անվերջ։

(Կանանցից մեկը բարձր)— Պապ, գիտե՞ս արդյոք․․ ժամը քանիսն է։

ՆԱՎԱՎԱՐ․— (Դժգոհ)

Մի նոր բան չկա, ողջը դեռ հին է։

ԿԻՆԸ․― (Հորանջելով թեքվում է պատին)

Կուզեի գիտնալ, ե՞րբ ենք մեկնելու․

ՆԱՎԱՎԱՐ․— (Սրտնեղ)

Մեկնելուց առաջ սպասիր հլու՝
Կերթաս, չես մնա․․․

2-ՐԴ ԿԻՆ․― (Քնից զարթնելով)

Ո՞վ պիտի մնա․․․ (Կանայք ծիծաղում են ու նորից լռում) Զանգի ձայն է լսվում։ Ծերունին անհանգիստ վեր է թռչում տեղից,իրերը ձեռքին վազում դեպի գիծը, նայում աջ ու ձախ։ Գալիս է Հեղինեն ճանապարհորդական վերարկու և գլխարկ հագած, մի փոքրիկ պայուսակ ձեռքին։

ՀԵՂԵՆԵ․— (Ծերունուն նկատելով)

Եկե՞լ ես արդեն։

ՆԱՎԱՎԱՐ․— (Ուրախ)

Եկել եմ, եկել․․․

ՀԵՂԻՆԵ․— (Իրերին նայելով)

Ո՞ւր ես գնալու․․․
ՆԱՎԱՎԱՐ․— (Անվստահ) [ 120 ]
Քեզ համար է այդ․․․ նվերս վերջին․․․

ՀԵՂԻՆԵ․— (Ձեռքը դնելով նրա ուսին)

Ես չեմ մոռանա քեզ։ (Ծերունին զգացված ու շփոթ) Պարոն Զավենը դեռ չի երևում։

ՆԱՎԱՎԱՐ․— (Երկյուղած)

Սխալվել եմ ես․․․ վաղվա գնացքի
Տոմս առա նրան։

ՀԵՂԻՆԵ․— (Գոհ)

Մի՞թե․․․ (Ծիծաղում է սրտանց)
Ուրախ եմ սաստիկ։

ՆԱՎԱՎԱՐ— (Հանգիստ)

Ինձ դուր չեն գալիս շատախոս մարդիկ,
Տանել չեմ կարող։
Իսկ դո՞ւ։

ՀԵՂԻՆԵ․— (Ժպտում է)

Սիրել կարող եմ լոկ բարի մարդու։

ՆԱՎԱՎԱՐ․— (Միամիտ)

Բարձր հասակով։

ՀԵՂԻՆԵ․— (Ծիծաղում է)

Հասակով, մտքով` միայն թե բարձր
Ինձնից վեր, կարող։
(Լսվում է մոտեցող գնացքի դղրդյունը և սուլոցը, ծերունին սաստիկ անհանգստանում է)

ՀԵՂԻՆԵ․— Հանդարտվիր, մոտ չէ։

ՆԱՎԱՎԱՐ․—
Հեռու թե մոտիկ պիտի տանի քեզ․․․

ՀԵՂԻՆԵ․— (Սիրով)

Իմ բարի ծերուկ։
ՆԱՎԱՎԱՐ․—
Երբ որ տեղ հասնես, գրիր իմանամ․․․

ՀԵՂԻՆԵ․— (Ցավակցորեն)

Կարդալ չգիտես։
ՆԱՎԱՎԱՐ․—
Քեզ ի՞նչ․․․ Կկարդամ (Գնացքը կանգ է առնում․ Հեղինեն վազում է, ծերուկն էլ հետևից։ Քիչ հետո երևում է վագոնի լուսամուտից Հեղինեն, որ ճոճում է իր փոքրիկ թաշկինակը

ՀԵՂԻՆԵ․— (Գնալով) Տե՛ս, չմոռանաս։

ՆԱՎԱՎԱՐ․—
(Վազելով) Դու բարով գնաս։ (Գնացքը չքանում է, ծերունին երկար մնում է գլխիկոր և ապա թևով դեմքը սրբելով)․ Գնաց․․․ էլ չի գա․․․