Նա մեծ էր հողո՛վ, արյունո՛վ...

Ես կարդում եմ նրան ու ասում․․. Նա մեծ էր հողո՛վ, արյունո՛վ...

Եղիշե Չարենց

Նա մեծ էր ավելի, քան եղավ...

[ 434 ]

Հ. Թ.


Նա մեծ էր հողո՛վ, արյունո՛վ։— Արմատնե՜ր ուներ նա

հողում։

Իր երգերը — գեղջուկ նայիրցոլ քրտինքո՛վ էր նա

ողողում։

Հանճարեղ երգերում նրա — իր երկրի արև՛ն էր
շողում։—

Նա մեծ էր հողո՛վ, արյունո՛վ։— Արմատնե՜ր ուներ նա

հողում։—

1933. IV 17