Նա սիրում էր մեռնող քաղաքների տենդը

Նայիրյան արև՜ն էր քո մեջ՝ լենինյան հրով ճառագած Նա սիրում էր մեռնող քաղաքների տենդը

Եղիշե Չարենց

Արյուն է եղել աշխարհում։— Եղել է եղեռն ու կռիվ

[ 438 ]

Վ. Մ.


Նա սիրում էր մեռնող քաղաքների տենդը
Եվ պատկերներ զարհուր և հռնդուն երգեր։—
Նա — պայքարող մարտի՞կ։— Դա լեգե՛նդ է,
Որ իր մռայլ մահով նա հավիտյան հերքեց։
1930. <IV> 14