Ո՜հ, թող, սեր իմ, հրափետուր...

«Փայլուն աստղիկ երկնադիտակ...» «Ո՜հ, թող, սեր իմ, հրափետուր...»

Հովհաննես Թումանյան

«Այստեղ ահա ինչ են ասում...»


* * *


Ո՜հ, թող, սեր իմ, հրափետուր
Դեպի հյուսիս խոյանա,
Ցնծա հոգիս այս տխուր,
Սիրտս առժամ հովանա...


1890