Պատմությունը տվել է մեզ ուսուցիչներ երեք մեծ

Մենք քանդեցինք. կործանեցինք աշխարհը հին իր հիմից Պատմությունը տվել է մեզ ուսուցիչներ երեք մեծ

Եղիշե Չարենց

Մա՛րդ, բարձրախոհ դու եղիր, պայքարի՛ր դարիդ առընթեր

[ 415 ]

ԻԴ


Պատմությունը տվել է մեզ ուսուցիչներ երեք մեծ.
Մեկը — դեռ հին կապանքներում միտք ու ընթացք մեզ

տվեց.

Մյուսն եկավ ու կործանեց կապանքները մեզ գերող,—
Կերտում է կյանք նրանց հունով Ուսուցիչը մեր երրորդ։
1934. II—IV