Պզտիկ, աղվոր աղջկան

Պզտիկ, աղվոր աղջկան

Մատթեոս Զարիֆյան

Պըզտիկ աղջիկ, աղվոր աղջիկ,
Ինձմե հեռու․
Կվայլեն քու վարդ ու հասմիկ
Լոկ աստղերու․․․

Իզո՛ւր ճակատդ ինձ կերկարես
Որ համբուրեմ․
Թախիծն առա՛վ լույսն աչքերես,
Ու ես կո՜ւյր եմ․․․

Ու ես քեզի, տես, կբերեմ
Հոգի մը ծեր․․․
Աստղերուն տար ― ես կներեմ ―
Համբույրդ ու սեր․․․

Պըզտի՛կ աղջիկ, անո՛ւյշ աղջիկ,
Ինձմե հեռու․
Կվայլեն քու վարդ ու հասմիկ
Աստվածներու․․․