«Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 8.djvu/395»–ի խմբագրումների տարբերություն

չ
Առանց խմբագրման ամփոփման
չ (հոդվածների առանձնացում, մանր․ կետադրական)
չ
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 6. Տող 6.
 
վորություններ, խորհրդածություններ) և «Հրաչյա Քոչարի «Մպիտակ գիրքը» (1967,
 
վորություններ, խորհրդածություններ) և «Հրաչյա Քոչարի «Մպիտակ գիրքը» (1967,
 
գրական վերլուծություն) գործերը։ 1975-ից
 
գրական վերլուծություն) գործերը։ 1975-ից
Ն․ ապրում է Սովետական Հայաստա–
+
Ն․ ապրում է Սովետական Հայաստանում։
  +
նում։
 
«ՆՈՐՔ», մանկական տուբերկուլո զային
+
«ՆՈՐՔ», մանկական տուբերկուլոզային
առողջարան։ Գտնվում է Երեանի արլ․
+
առողջարան։ Գտնվում է Երևանի արլ․
սարալանջին, ծովի մակերեույթից 1130 մ
+
սարալանջին, ծովի մակերևույթից 1130 մ
 
բարձր։ Հիմնադրվել է 1932-ին։ Կլիման
 
բարձր։ Հիմնադրվել է 1932-ին։ Կլիման
մեղմ է, արեոտ, օդը՝ մաքուր, տեղանքը՝
+
մեղմ է, արևոտ, օդը՝ մաքուր, տեղանքը՝
քամիներից պաշտպանված։ Առողջարա–
+
քամիներից պաշտպանված։ Առողջարանում կան բժշկ․, ատամնաբուժական կաբինետներ, բուժական ֆիզկուլտուրայի
  +
դահլիճ, կլինիկա–ախտորոշիչ լաբորատորիա։ Բուժիչ միջոցներն են՝ առավոտյան լիցքային վարժությունները, բուժական ֆիզկուլտուրան, ռացիոնալ սնունդը,
նում կան բժշկ․, ատամնաբուժական կա–
 
  +
բացօթյա քունը, վիտամինային, անհրաժեշտության դեպքում՝ դեղորայքային բուժումը ևն։ Բուժվում են տուբերկուլոզով
բինետներ, բուժական ֆիզկուլտուրայի
 
դահլիճ, կլինիկա–ախտորոշիչ լաբորա–
 
տորիա։ Բուժիչ միջոցներն են՝ առավոտ–
 
յան լիցքային վարժությունները, բուժա–
 
կան ֆիզկուլտուրան, ռացիոնալ սնունդը,
 
բացօթյա քունը, վիտամինային, անհրա–
 
ժեշտության դեպքում՝ դեղորայքային բու–
 
ժումը են։ Բուժվում են տուբերկուլոզով
 
 
հիվանդների հետ շփում ունեցողները,
 
հիվանդների հետ շփում ունեցողները,
տուբերկուլո զի գեղձային ձևերով (պարա–
+
տուբերկուլոզի գեղձային ձևերով (պարանոցային, շնչափողաբրոնխային և միջ–
նոցային, շնչափողաբրոնխային և միջ–
 
 
ընդերքի), բրոնխադենիտներով (ինֆիլ–
 
ընդերքի), բրոնխադենիտներով (ինֆիլ–
 
տրատիվ տեսակները՝ առանց քայքայ–
 
տրատիվ տեսակները՝ առանց քայքայ–
2321

edits