«Էջ:Artcakh history.pdf/139»–ի խմբագրումների տարբերություն

Առանց խմբագրման ամփոփման
 
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 1. Տող 1.
 
Շատ բնակա վայրեր վերածվեցին ավերակների ու անբնակ դար­ ձան։
 
Շատ բնակա վայրեր վերածվեցին ավերակների ու անբնակ դար­ ձան։
   
1399–1403թթ. պատերազմական գործողությունների արդյուն­ քում Լանկ-Թամուրը դարձավ ողջ Այսրկովկասի, Փոքր Ասիայի, Միջազետքի ու Սիրիա յիտիրակալը։ Նրա գերագույն իշխանու թյունը ճանաչեց նաև Եգիպտոսի սուլթանը։
+
1399–1403թթ. պատերազմական գործողությունների արդյուն­ քում Լանկ-Թամուրը դարձավ ողջ Այսրկովկասի, Փոքր Ասիայի, Միջազետքի ու Սիրիա յիտիրակալը։ Նրա գերագույն իշխանու թյունը ճանաչեց նաև Եգիպտոսի սուլթանը։
 
1403–1404թթ. Լանկ-Թամուրն իր բանակով ձմեռեց Ղարաբաղի դաշտային մասում, իսկ գարնանը մեծ ավարով ու գերիներով վերա դարձավ Սամարղանդ։ ժա մանակա կից աղբյուրները սրտաճմլիկ նկարագրություններ ենպահպանել Լանկ-Թամուրի գործած ավերածությունների, բնակչության սրածության, գերեվարության, նյութական ու հոգևոր արժեքների կողոպուտի ու ոչնչա ցմա ն մասին։ Պատերազմական գործողությունների պատճառով շա տ վա յրեր անմշակ էին մնացել, որի հետևանքով եղավ անբերրիություն և սաստիկ սով։ 1407թ. այդ ամենին գումարվեց ահավոր «մահտարժամ» պ։ Դաժան համաճա րակին զոհ գնացին հազարավոր մարդիկ։ Երկիրը մեծ մասամբ մնա ցել էր անտեր՝ զրկված իր տեղաբնիկ հայազուն իշխանություն ներից։ Արցախի դաշտային գավառները, հատկապես Մուխանքը կտրվում է հայկական միջավայրից և կորցնում իր ազգագրական ամբողջությունը։
 
1403–1404թթ. Լանկ-Թամուրն իր բանակով ձմեռեց Ղարաբաղի դաշտային մասում, իսկ գարնանը մեծ ավարով ու գերիներով վերա դարձավ Սամարղանդ։ ժա մանակա կից աղբյուրները սրտաճմլիկ նկարագրություններ ենպահպանել Լանկ-Թամուրի գործած ավերածությունների, բնակչության սրածության, գերեվարության, նյութական ու հոգևոր արժեքների կողոպուտի ու ոչնչա ցմա ն մասին։ Պատերազմական գործողությունների պատճառով շա տ վա յրեր անմշակ էին մնացել, որի հետևանքով եղավ անբերրիություն և սաստիկ սով։ 1407թ. այդ ամենին գումարվեց ահավոր «մահտարժամ» պ։ Դաժան համաճա րակին զոհ գնացին հազարավոր մարդիկ։ Երկիրը մեծ մասամբ մնա ցել էր անտեր՝ զրկված իր տեղաբնիկ հայազուն իշխանություն ներից։ Արցախի դաշտային գավառները, հատկապես Մուխանքը կտրվում է հայկական միջավայրից և կորցնում իր ազգագրական ամբողջությունը։
   
 
Այդ ամենով հանդերձ Արցախի Առանշահիկ նախարարական տան շառավիղները, դիմակայելով օտար բռնավորների դժնդակ տիրապետության մղձավանջները, ավելի մանրացած, կառչեցին լեռնաստանի ա նմա տ չելի գավառներին, լիահույս սպասելով նոր բարենպաստ օրերի գալստյանը։
 
Այդ ամենով հանդերձ Արցախի Առանշահիկ նախարարական տան շառավիղները, դիմակայելով օտար բռնավորների դժնդակ տիրապետության մղձավանջները, ավելի մանրացած, կառչեցին լեռնաստանի ա նմա տ չելի գավառներին, լիահույս սպասելով նոր բարենպաստ օրերի գալստյանը։
   
ԱՐՑԱԽԸ ԿԱԲԱ-Կ ՍՅՍՒՆԼՍՒ ՈՒԱՂ-ԿՈ ՅՈՒՆԼՈՒ ԹՈՒՐՔՄԵՆՆԵՐԻ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ։ ԼանկԹամուրի մահվանից հետո նրա հսկա յա ծա վա լ պետությունը, որ ստ եղծվել ու գոյատևում էր բռնությամբ ու ահաբեկումով, սկսվեց ա րագությամբ քա յքա յվել։
+
ԱՐՑԱԽԸ ԿԱԲԱ-Կ ՍՅՍՒՆԼՍՒ ՈՒԱՂ-ԿՈ ՅՈՒՆԼՈՒ ԹՈՒՐՔՄԵՆՆԵՐԻ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ։ ԼանկԹամուրի մահվանից հետո նրա հսկա յա ծա վա լ պետությունը, որ ստ եղծվել ու գոյատևում էր բռնությամբ ու ահաբեկումով, սկսվեց ա րագությամբ քա յքա յվել։
   
 
Օգտվելով երկրում տիրող խառնակ վիճակից թուրքմենական ցեղերից մեկի առաջնորդ Կարա Թառափը 1407թ. գրավում է Թափ րիզը և մինչև 1410 թվականը նվաճում է Ատրպատականը, Հայաս֊
 
Օգտվելով երկրում տիրող խառնակ վիճակից թուրքմենական ցեղերից մեկի առաջնորդ Կարա Թառափը 1407թ. գրավում է Թափ րիզը և մինչև 1410 թվականը նվաճում է Ատրպատականը, Հայաս֊
330

edits