«Էջ:Անի.djvu/109»–ի խմբագրումների տարբերություն

Ավելացվել է 2941 բայտ ,  3 տարի առաջ
Հետ է շրջվում 109144 խմբագրումը, որի հեղինակն է՝ Լևոն Ղազիյան (քննարկում) մասնակիցը
(Փոխվում է էջը 'ինչ աղքատություն իր'-ով)
(Հետ է շրջվում 109144 խմբագրումը, որի հեղինակն է՝ Լևոն Ղազիյան (քննարկում) մասնակիցը)
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 1. Տող 1.
  +
ինչ աղքատություն իր
 
  +
ինչ աղքատություն էր տիրում վանքի մեջ երբ ահ,դ գնով կարելի էր առնել գերեզմանի տեղ երկռւ մարդու համար և, Ւ ՚>ցԻ ԴՐանից տարին չորո պատարագ ստանալ հոգու փրկության համար, եվ այս խղճուկ պայմանագիրը դրոշմ ված է տյն դահլիճում, որի մեջ չէր քաշվի ապրել ոչ մի մԱ
  +
  +
Ոչ արձանագրությունները իմ խորին համոզմունքով, չեն լուծում հանելուկը Այս դահլիճները, , յսպես է վկա յռւմ ամեն մի քար ավելի հին, ավելի վառավ, ր ժամա նակների գործ են, Անիի հայ թագավորների ժամանակ միայն հնարավոր էր այսպիսի գեղեցիկ մեծագործություն Նսցե նրանք ավերվեԼ են, XIII դարում նորից վերանռ րոգվել և ստացել Նշխարատուն անունը, Այդ ժամանակնե րում, ճիշտ որ, նրանք վանքի պետքերին ծառայելուց ավել մի ուրիշ դեր չէին էլ կարող կատարել,
  +
  +
Ուրեմն, ի-նչ - զըռ լյցը, թե գիրր Այցելուն դուրս է գալիս այդ հոյակապ հարկերի տակից ամբողջովին համակ– ված այն տպավորությամբ, որ ֊զրույցն է հարմարվում, ճիշտը, իհարկե միայն այդ քարե կամարներն են իմանում,
  +
  +
հոռոմոսը աշխարհից բոլորովին կտրված վանք չէ եղել, նա հիմնվել է տասներորդ դարի կեսում և հինա դիրը, հով հանն ես վարդապետը ինչպես վկայում է Ասողիկը լինելով մի շատ բարեսեր և աղքատասեր մարդ առանձին հոգւսցո ղո,թյուն է ունեցել ճանապարհորդների մտսին, Վանքում նա առանձին ընդարձակ շինություն է կառուցել, ուր իջևա նռւմ էին ճանապարհորդները և առևտրական կարավաննե րը Արևելքում այս տեստկ շինությունները միայն շահադի տական կաէտկո, թյուն չունեն, Շատ անգամ նրանք կա ռուցվում են իբրև բարեգործություն Բայց ինչ էլ ։ինի նպատակը անկասկած է, որ այդ օթևանները հեշտացնում
  +
  +
բերությունը, հոռոմոսը այդպիսի կուլտուրական դեր է կա տարել Շիրակի համար նա գտնվում էր Պարսկաստանի մեծ ճանապարհի վրա իսկ Ախուրյանը արգելք չէր հան գի սանում այդ հաղորդակցության քանի որ նրա վրա կա մուրջ էր շինված
330

edits