«Էջ:Axel Bakunts, Collected works, Sovetakan grogh (Ակսել Բակունց, Երկեր, Սովետական գրող).djvu/278»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
Էջի կարգավիճակԷջի կարգավիճակ
-
Սրբագրված
+
Հաստատված
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 1. Տող 1.
  +
<center>{{Xx-larger|ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐ}}</center>
ասասր
 
ԻՎԱՆ ԲԵcԸ
 
Գավառական մի քաղաք. լայն և ուղիղ փողոցներ, կանաչ խոտ մայ
 
թերի վրա, տների առաջ բոստաններ և բարձր, ստվերախիտ ծառեր, որոնց
 
շվաքի տակ իրիկվա հովին նստում են հարևան կանայք, զրուցում, մինչև
 
նախիրը հանդից գա, կիթ անեն, թեյ գցեն ու թեյից հետո խաղան նարդի,
 
հետո՝ խոր՛ քուն, մինչև լուսաբաց, մինչև նոր կիթ։
 
   
  +
<center>ԻՎԱՆ ԲԵՅԸ</center>
Մի քաղաք, ուր այսօր երեկվա պես է, վաղն էլ գմվար թե մի բան
 
  +
լինի։ Մի խուլ անկյուն, ուր ավտո տարին մի անգամ է գալիս, փողոցնե¬
 
  +
Գավառական մի քաղաք. լայն և ուղիղ փողոցներ, կանաչ խոտ մայթերի վրա, տների առաջ բոստաններ և բարձր, ստվերախիտ ծառեր, որոնց շվաքի տակ իրիկվա հովին նստում են հարևան կանայք, զրուցում, մինչև նախիրը հանդից գա, կիթ անեն, թեյ գցեն ու թեյից հետո խաղան նարդի, հետո՝ խոր քուն, մինչև լուսաբաց, մինչև նոր կիթ։
րում մարգ էլ չկա, որ անցնելիս դիպչեսլ
 
  +
Լեն ու արձակ, տան կարած վերմակի պես, իրա քեֆին քաշվել է
 
  +
Մի քաղաք, ուր այսօր երեկվա պես է, վաղն էլ դժվար թե մի բան լինի։ Մի խուլ անկյուն, ուր ավտո տարին մի անգամ է գալիս, փողոցներում մարդ էլ չկա, որ անցնելիս դիպչես։
սարերի հետև, միտք էլ չունի մեծ քաղաքին միանալու։ Զարթխում է արևի
 
  +
հետ, մի քիչ շարժվում և երեկոյան նարգուց հետո քուն մտնում։
 
  +
Լեն ու արձակ, տան կարած վերմակի պես, իրա քեֆին քաշվել է սարերի հետև, միտք էլ չունի մեծ քաղաքին միանալու։ Զարթնում է արևի հետ, մի քիչ շարժվում և երեկոյան նարդուց հետո քուն մտնում։
Այգ փոքր քաղաքում մի խուլ փողոց... տասներկու տուն։ Երար լավ
 
  +
գիտեն, հարևանի աքլորն էլ են ճանաչում ու գիտեն, թե դրկիցն այսօր
 
ճաշին ինչ է եփել, կամ ինչպես երեկ նրանց տանը մի բաժակ ընկավ,
+
Այդ փոքր քաղաքում մի խուլ փողոց... տասներկու տուն։ Իրար լավ գիտեն, հարևանի աքլորն էլ են ճանաչում ու գիտեն, թե դրկիցն այսօր ճաշին ինչ է եփել, կամ ինչպես երեկ նրանց տանը մի բաժակ ընկավ, կոտրվեց։
  +
կոտրվեց։
 
Այգ խուլ փողոցում՝ դարձյալ կանաչ խոտ, ցածլիկ տներ, պատերի
+
Այդ խուլ փողոցում՝ դարձյալ կանաչ խոտ, ցածլիկ տներ, պատերի տակ բանջար վայրի, ցերեկվա տոթին հաճելի շվաքարան՝ նախիրից փախած հորթերի համար։
  +
տակ բան յար վայրի, ցերեկվա տոթին հաճելի շվաքարան՝ նախիրից փա¬
 
 
Մի պատյան, որի մեջ քաշվում է խխունջը, հենց որ անդուրեկան մի ինչ է շոշափում։
խած հորթերի համար։
 
Մի պատյան, որի մեջ քաշվում է խխունջը, հենց որ անդուրեկան
 
մի ինչ է շոշափում։
 
֊280–