«Էջ:Երկեր - Սրբուհի Տյուսաբ.djvu/456»–ի խմբագրումների տարբերություն

(Հոդվածների ավտոմատացված ներմուծում)
 
Էջի կարգավիճակԷջի կարգավիճակ
-
Չսրբագրված
+
Սրբագրված
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 1. Տող 1.
 
քեզ թե ոչ երբեք բախտակից կը լինիմ անձի մի որ փոխանակ հարգելու զիս, գործելու և աշխատելու տրամարությանցս Համար ընդհակառակն կարհամարհե զիս։ Այդպիսի գաղափարաց տերերն ես կայպանեմ, որով անհնարին է ինձ ամուսնուսնալ այնպիսյաց հետ, մա՛յր։
 
քեզ թե ոչ երբեք բախտակից կը լինիմ անձի մի որ փոխանակ հարգելու զիս, գործելու և աշխատելու տրա մա գրությանց ս Համար ընդհակառակն կարհամարհե զիս։ Այդպիսի գաղափա– րաց տերերն ես կայպանեմ, որով անհնարին է ինձ ամուսնւս-նալ այնպիսյաց հետ, մա՛յր։
 
   
Ինչ որ կուզես ըսե, ես չեմ ներեր Որ մեր ընտան յաց անունն իբր վարձկան ստանձնելով՝ տնե տուն շրշիս։
+
Ինչ որ կուզես ըսե, ես չեմ ներեր Որ մեր ընտանյաց անունն իբր վարձկան ստանձնելով՝ տնե տուն շրջիս։
   
Անոթութենե կուզե՛՛ս օր մի մեռնիլ ուրեմն, մա՛յր։
+
Անոթութենե կուզե՛՛ս օր մի մեռնիլ ուրեմն, մա՛յր։
   
Մինչև ցարդ չմեռանք փառք այն դույզն օգնության որ մեր բարեկամ ուհին կը հասցնե մեզ։
+
Մինչև ցարդ չմեռանք փառք այն դույզն օգնության որ մեր բարեկամուհին կը հասցնե մեզ։
   
Նախ, մա՛յր, այգ տիկինը բավական հարուստ չէ, հե* տևապես անհնար է անոր օգնության վրա վստահիլ միշտ։ Երկրորդ՝ մի՛ մոռնար թե ճշմարիտ մ ուրացկանի դեր կը խաղանք քանի որ գրամ կընդունինք առանց որևէ ծառայություն մատուզանելու ի փոխարեն։
+
Նախ, մա՛յր, այդ տիկինը բավական հարուստ չէ, հետևապես անհնար է անոր օգնության վրա վստահիլ միշտ։ Երկրորդ՝ մի՛ մոռնար թե ճշմարիտ մուրացկանի դեր կը խաղանք քանի որ դրամ կընդունինք առանց որևէ ծառայություն մատուզանելու ի փոխարեն։
   
Բայց ո՞վ պիտի իմանա թե մենք այլոց օգնությամբ էապրինք քանի որ այգ տիկինը չի հա յ տներ զայղ մ եկա մի։
+
Բայց ո՞վ պիտի իմանա թե մենք այլոց օգնությամբ էապրինք քանի որ այգ տիկինը չի հայտներ զայդ մեկու մի։
   
Մա՛յր, ի՞նչ հւսրկ, որ աբիշնեբր զիտնան երբ մենք գիտենք, թե ապօրինավոր օգնության առարկա ենք, մեր խիղճը ք. մեր արմ ա)ւա պատվո ւթյունր բողոք չի՞ բառնար արդյոք։ Բաժին կունենանք ուրիշի գույքեն առանց արդարացի իրավունք Չունենալու այդ գույքին վրա։ Պարգևատոլ տիկնոջ առշև մեր դիրքը նվաստ չէ՞ արդյոք երբ կարող ենք գործելու և կր վար– վինք իբր թե անկար լինեինք։ Դու ինքդ դատե և վճռե։ Հիշե՛, որպիսի խոնարհ ձև մի կաոնուս մեն մի անգամ որ մեր բա֊ բերաբուհին յուր լուման ձեռացդ մեջ կը սպրդե։ Պարգևատուին փափուկ և ազնվական ընթացքը արդյոք մեր խոնարհիլը կըը-նա* քողարկել նույն միջոցին։
+
Մա՛յր, ի՞նչ հարկ, որ ուրիշները գիտնան երբ մենք գիտենք, թե ապօրինավոր օգնության առարկա ենք, մեր խիղճը, մեր արժանապատվությունը բողոք չի՞ բառնար արդյոք։ Բաժին կունենանք ուրիշի գույքեն առանց արդարացի իրավունք մ՝ունենալու այդ գույքին վրա։ Պարգևատու տիկնոջ առջև մեր դիրքը նվաստ չէ՞ արդյոք երբ կարող ենք գործելու և կը վարվինք իբր թե անկար լինեինք։ Դու ինքդ դատե և վճռե։ Հիշե՛, որպիսի խոնարհ ձև մի կառնուս մեն մի անգամ որ մեր բաբերաբուհին յուր լուման ձեռացդ մեջ կը սպրդե։ Պարգևատուին փափուկ և ազնվական ընթացքը արդյոք մեր խոնարհիլը կըրնա՞ քողարկել նույն միջոցին։
   
 
ԳԼՈԻԽ Գ.
 
ԳԼՈԻԽ Գ.
   
Մինչ այս խոսակցաթյունր տեղի կունենար, ահա ստվար խումբ մի ղիմակավոր մարդկանց որք փողոցեն կանցնեին ղվարթ աղաղակներով օդր թնդացնելով։
+
Մինչ այս խոսակցաթյունը տեղի կունենար, ահա ստվար խումբ մի դիմակավոր մարդկանց որք փողոցեն կանցնեին ղվարթ աղաղակներով օդը թնդացնելով։
   
Օրիորդն բնազդմամբ պատուհան են դուրս նայելով տեսավ հանկարծ թե յուր ընկերուՀ իներեն մին դեպ՝ իրենց տունը
+
Օրիորդն բնազդմամբ պատուհանեն դուրս նայելով տեսավ հանկարծ թե յուր ընկերուհիներեն մին դեպ՝ իրենց տունը
 
434
 
101

edits