«Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ3.djvu/349»–ի խմբագրումների տարբերություն

չ (→‎top: կետադրություն, բազմակետ, փոխարինվեց: ... → … (7) oգտվելով ԱՎԲ)
Էջի կարգավիճակԷջի կարգավիճակ
-
Չսրբագրված
+
Սրբագրված
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 1. Տող 1.
Ու մին էլ տեսնեմ՝ աոաջրս կանգնեց Ռեզին թիկունքով մի բոզ ձիավոր,.. ■490 Աոաջրս կանգնեց՝ զարզանգ որոտաց.
+
Ու մին էլ տեսնեմ՝ առաջըս կանգնեց
 
Դեզին թիկունքով մի բոզ ձիավոր...
— ճանաչս ւմ ես ինձ, մեղավոր ղու կին. Տեր֊ինքն է ղրրկել ձեր գեղն ինձ,— ասավ.—
 
  +
{{տող|490}}Առաջըս կանգնեց՝ զարզանդ որոտաց.
— Երեսքս,ասի,քու ոտի տակին…
 
  +
-ճանաչսո՞ւմ ես ինձ, մեղավոր դու կին.
— Տեսնո ւմ ես,— ասավ,— էս գավազանը, Աչքրղ կըկոխեմ, եթե չրհայտնես,
 
  +
Տեր֊ինքն է ղըրկել ձեր գեղն ինձ,-ասավ.-
9՝եղր չրբերեք էն սատկած շանբ, Սուրբ Գևորգն, ասա, պատվիրեց էսպես. Ւե չէ՝ ձեզ վրրա, ձեր հանդի վըրա Ցասում կրղրրկեմ, կրրակ կրթավւ եմ, 500 Որ արտի֊ցանքսի տեղր սևանա,
 
 
-Երեսըս,-ասի,-քու ոտի տակին…
Երկրնքի նամն ու ցողր կրկապ եմ… Մինչև սասանած լրսում էի ես, եեղըս քարացած տեսած Հրրաշրից> Հովին խառնրվեց, ամպին խաոնրվեց Ու կըըկին անտես եղավ իմ աչքից։ Ու մին էլ տեսնեմ, պատանն ուս երին, Շուրջրս մեռելներ վեր կացան մին֊մին.
 
  +
-Տեսնո՞ւմ ես,-ասավ,-էս գավազանը,
Մեղք ե՜նք, թողարեք, որ հանգիստ քնենք. Մեզ մոտ չըբերեք էն չարի զարմին…
 
  +
Աչքըդ կըփոխեմ, եթե չըհայտնես,
[XXVII]
 
  +
Գեղը չըբերեք էն սատկած շանը,
510 «Մեզ մոտ չըբերե՜ք, մեր գյուղ չրբերե ք… Հեռո՜ւ մ եղանից աստծու կըրակը… Հեռո՜ւ կոըցըրեք, գրժոխքր տարեք Աստծու ատածի հարամ դիակը… Խավար սարսափով թընդում է, գոռում
 
  +
Սուրբ Գևորգն, ասա, պատվիրեց էսպես.
գտոլղը կիաված սև ամպի նըման. Ու իգիթն անթաղ ընկած է ձորում. ԼՈւ մայրը հոգնած նըվում է վըրանյ։
 
  +
Թե չէ՝ ձեզ վըրա, ձեր հանդի վըրա
489 Դեզին թիկունքով մի սև ձիավոր…
 
  +
Ցասում կըղըրկեմ, կըրակ կըթափեմ,
919 Ու ղաչաղն անթաղ ընկած է ձորում.
 
  +
{{տող|500}}Որ արտի֊ցանքսի տեղր սևանա,
  +
Երկընքի նամն ու ցողը կըկապեմ…
  +
Մինչև սասանած լըսում էի ես,
  +
Տեղըս քարացած տեսած Հըրաշքից,
  +
Հովին խառնըվեց, ամպին խառնըվեց
  +
Ու կըրկին անտես եղավ իմ աչքից։
  +
Ու մին էլ տեսնեմ, պատանն ուսերին,
  +
Շուրջրս մեռելներ վեր կացան մին֊մին.
 
-Մեղք ե՜նք, թողարեք, որ հանգիստ քնենք.
  +
Մեզ մոտ չըբերեք էն չարի զարմին…
  +
{{Կենտրոն|[XXVII]}}
  +
{{տող|510}}«Մեզ մոտ չըբերե՜ք, մեր գյուղ չըբերե՜ք…
  +
Հեռո՜ւ մեզանից աստծու կըրակը…
  +
Հեռո՜ւ կորցըրեք, դըժոխքը տարեք
  +
Աստծու ատածի հարամ դիակը…
  +
Խավար սարսափով թընդում է, գոռում
  +
Ողջ գյուղը կիտված սև ամպի նըման.
  +
Ու իգիթն անթաղ ընկած է ձորում.
  +
[Ու մայրը հոգնած նըվում է վըրան։]
  +
  +
  +
___________________________________________________________
  +
{{տող|489}}Դեղին թիկունքով մի սև ձիավոր…
 
{{տող|516}}Ու ղաչաղն անթաղ ընկած է ձորում.
585

edits