«Էջ:Muratsan, vol. 6.djvu/96»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
Էջի կարգավիճակԷջի կարգավիճակ
-
Սրբագրված
+
Հաստատված
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 1. Տող 1.
ԶԱԼԱԼ.— (ներս վազելով) Այստե՛ղ է Ռուզանս. (փարվելով
+
ՋԱԼԱԼ.— (ներս վազելով) Այստե՜ղ է Ռուզանս. (փարվելով աղջկանը). ո՛վ իմ անգին զավակ:
 
ՌՈԻՀԱՆ.— (դժվարությամբ բարձրանալով գահավորակի վրա) Ներսեհ... հայր իմ... դուք այստե՞ղ... Ո՛վ ամենազոթ աստվա՜ծ..․
աղչկանը). ո՛վ իմ անգին զավակ:
 
  +
ՌՈԻՀԱՆ.— (դժվարությամբ բարձրանալով գահավորակի
 
 
ՋԱԼԱԼ.— (անհանգստությամբ) Այս ի՞նչ է, դու հիվանդ ես, սիրեցյա՜լ զավակս։
վրա) Ներսեհ... հայր իմ... դաւք այստե՞ղ... (Ո՛վ ամենա֊
 
  +
ղոթ աստվա՜ծ..․
 
 
ՆԵՐՍԵՀ.— Գուցե մի չարի՞ք հասավ քեզ...
ԶԱԼԱԼ.— (անհանգստությամբ) Այս ի՞նչ է, դո, հիվանդ ևս,
 
  +
սիրեցյա՜ւ զավակս։
 
 
ՌՈԻԶԱՆ.— Օ՜, ոչինչ. այս շուտով կանցնի... Աստվա՜ծ իմ, ինչպե՜ս ուրախ եմ․ ուրեմն դուք այստե՛ղ, իմ շուրջն
ՆԵՐԱԵՀ.— Գուցե մի չարի՛՛ք հասավ քեզ...
 
 
եք... և այս երազ չէ, սիրեցյալ հա՛յր, սիրելի հորեղբա՛յր, և դու Ներսե՛հ, և դո՞ւք իշխաններ, ողջույն ձեզ.
ՌՈԻԶԱՆ.— 0՛ , ոչինչ. այս շուտով կանցնի... Աստվա'ծ իմ,
 
 
о՜, որքան երջանիկ եմ, որ նորեն տեսնում եմ ձեզ... դե՛հ, պատմեցեք այդ ինչպե՞ս եղավ, ինչպե՞ս հասաք այստեղ...
ինչպե՛ս ուրախ եմ․ ուրեմն դուք այստե՛ղ, իմ շուրջն
 
  +
եք... և այս երազ չէ, սիրեցյալ հա՛յր, սիրելի հորեղ-
 
 
ՋԱԼԱԼ.— Աստուծո օգնությամբ, սիրելի զավակս։
բա՛յր, և դու Ներսեհ, և դո՛ ւք իշխաններ, ողջույն ձեզ.
 
  +
о՛ , որքան երջանիկ եմ, որ նորեն տեսնում եմ ձեզ...
 
դե՛հ, պատմեցեք այդ ինչպե՛ս եղավ, ինչպե՞ս հասաք
 
այստեղ...
 
ԶԱԼԱԼ.— Աստուծո օգնությամբ, սիրելի զավակս։
 
 
ՌՈԻԶԱՆ.— Բայց պատմեցեք, ես ուզում եմ լսել։
 
ՌՈԻԶԱՆ.— Բայց պատմեցեք, ես ուզում եմ լսել։
  +
ՆԵՐՍԵՀ.— Հենց որ թշնամին ամրոցի մոտից հեռացավ, մենք
 
դուրս եկանք բերդից մեր սակավաթիվ զորքերով: Հիս֊
+
ՆԵՐՍԵՀ.— Հենց որ թշնամին ամրոցի մոտից հեռացավ, մենք դուրս եկանք բերդից մեր սակավաթիվ զորքերով:
նապետներին ցրեցինք գուզերը զորաժողով անելու, իսկ
+
Հիսնապետներին ցրեցինք գյուղերը զորաժողով անելու, իսկ մենք քայլ առ քայլ հետևեցինք թշնամուն։
 
Երկու օրվա ընթացքում մեր շուրջը ժողովեցան հինգ հազար քաջեր, որոնց հետ միասին և հարձակվեցանք թշնամու վրա։
մենք քայլ առ քայլ հետևեցինք թշնամուն։ Երկու օրվա
 
  +
Թաթարաց գնդերը չվում էին զաա֊զատ. մի քանի կետերում մենք նրանց ջարդեցինք, իսկ մի քանիսում՝ փախուստ դարձրինք։
ընթացքում մեր շուրջը ժողովեցան հինգ հազար քաջեր,
 
 
Վերջին դիմադրությունը եղավ (զույգ տալով) այս հովտում, ուր մեռնողների թվում դժոխք ուղարկեցինք ծերուկ Ջոլային։
որոնց հետ միասին և հ արձակվեց անք թջնամու վրա։
 
 
Բայց Բուրա֊Նուինը փախչողների հետ ազատվեց։
Թաթարաց գնդերը չվում էին զաա֊զատ. մի քանի կեւոե->
 
  +
րում մենք նրանց ջարդեցինք, իսկ մի քանիսում՝ փա֊
 
 
ՌՈԻԶԱՆ.— Օրհնյա՜լ է աստված... իսկ մեր քաջերից մի՞թե շատերն ընկան։
խուստ դարձրինք։ Վերջին գիմադրությունը եղավ (ցայզ
 
  +
տալով) այս հովտում, ուր մեռնողների թվում դժոխք
 
 
ՆԵՐՍԵՀ.— Հազիվ մի երկու տասնյակ զինվոր...
ուղարկեցինք ծերուկ Հալային։ Բայց Բուրա֊Նուինր
 
  +
փախչողների հետ ազատվեց։
 
  +
ՌՈԻԶԱՆ.— Իսկ իշխաննե՞րը՝ բոլորը ողջ են։
ՌՈԻԶԱՆ Օրհնյա՜լ է աստված... իսկ մեր քաջերից մի՛թե
 
  +
շատերն ընկան։
 
 
ՍՄԲԱՏ.— Միայն Պապաքը զոհ գնաց յուր անխոհեմության։
ՆԵՐՍԵՀ Հազիվ մի երկու տասնյակ զինվոր...
 
ՌՈԻՀԱՆ Իսկ իջխաննե՞րր' բպո՚րր ողջ են։
 
ՍՄԲԱՏ.— Միայն Պապաքը զոհ գնաց յուր անխոհեմության*
 
М
 
104

edits