«Էջ:Muratsan, vol. 6.djvu/35»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
Էջի կարգավիճակԷջի կարգավիճակ
-
Սրբագրված
+
Հաստատված
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 1. Տող 1.
  +
{{Պիես|
Սրա նախնիքը հայտնի էին իրենց հավատարմությամբդեպի մեր թագավորները և անձնվիրությամբ' դեպի հայրենիքր։ Ինչպես տեսնում եք, արժանավոր որդին հետեվում է յուր նախահարց շավղին։ Նա այսօր հաղթական վերադառնում է ա՛յն ասպարեզից, ուր դուք վաղուց գործում էիք, և ուր գործել են յուր նախնիք։ Թաթարաց
 
  +
Սրա նախնիքը հայտնի էին իրենց հավատարմությամբ դեպի մեր թագավորները և անձնվիրությամբ' դեպի հայրենիքր։ Ինչպես տեսնում եք, արժանավոր որդին հետևում է յուր նախահարց շավղին։ Նա այսօր հաղթական վերադառնում է ա՛յն ասպարեզից, ուր դուք վաղուց գործում էիք, և ուր գործել են յուր նախնիք։ Թաթարաց ա՛յն հզոր բանակը, որ մեր սահմանում գտնվելով՝ ահ ու սարսափ էր ազդում Խաչենի ժողովրդին, Ներսեհ իշխանի շնորհիվ իսպառ ջնջված է, իսկ նրա գլխավորները' գերված ու կապված։ Այսպիսով, ուրեմն, մեր երկրի խաղաղությունը ապահովված է երկար, և այս բարիքը մենք պարտական ենք իշխան Ներսեհին։ Ցանկանալով արժանապես վարձատրել նրա այս արիության գործը, կամենում եմ այդ առթիվ ստանալ իշխանուհվո և ձեր հաճությունը, իշխաններ։
այն հզոր բանակը, որ մեր սահմանում գտնվելով ահ
 
 
ՄԱՄՔԱՆ.— +Վարձատրիր իշխանին այնպիսի պարգևով, որին արժանի է յուր ցույց տված ծառայությունը. ես դրա համար տալիս եմ իմ սրտագին հաճությունը։
ու սարսափ էր ազդում Խաչենի ժողովրդին, Ներսեհ իշխանի
 
 
ԶԱՔԱՐԵ.— +Հայրենիքի օգտին նվիրած ծառայությունը արժանի է միշտ լավագույն վարձատրության։ Ես համաձայն եմ քո մտադրության հետ։
շնորհիվ իսպառ ջնջված է, իսկ նրա գլխավորները'
 
 
ԻՇԽԱՆՆԵՐ.— +Մենք ևս, մենք ևս։
գերված ու կապված։ Այսպիսով, ուրեմն, մեր երկրի խա
 
 
ՋԱԼԱԼ.— +(հանդիսաբար մոտենալով Ներսեհին) Որդյակ իմ,,դու, արժանի ես ա՛յն պարգևին, որը վաղուց հետե սահմանված է եղել քեզ համար, բայց որը տակավին հանձնված չէ եղել քեզ հանդիսացար։ Այդ պարգևը դու ամենաթանկագինն ես համարել բոլոր բարիքներից։ Եվ ահա իմ հատուկ ցանկությամբ և իշխանուհվո ու մեր հարգելի իշխանների հաճությամբ ես տալիս եմ քեզ այն իբրև մրցանակ քո փառավոր հաղթության։ (Բռնելով Ռուզանի ձեոքը և հանձնելով Ներսեհին): Ահա՛ նա։
ղաղությունը ապահովված է երկար, և այս բարիքը մենք
 
 
ՆԵՐՍԵՀ.— +(զգացված) Դու ինձ ամենաերջանիկը կացուցիր աշխարհում, մեծ իշխան։
պարտական ենք իշխան Ներսեհին։ Ցանկանալով արժա
 
 
ՋԱԼԱԼ.— +(զրկելով երկուսին և համբուրելով) Դուք արժանի եք միմյանց, որդյակներս։
նապես վարձատրել նրա այս արիության գործը, կամե
 
  +
}}
նում եմ այդ առթիվ ստանալ իշխանուհվո և ձեր հաճու
 
թյունը, իշխաններ։
 
ՄԱՄՐԱՆ.— Վարձատրիր իշխանին այնպիսի պարգևով, որին արժանի է յուր ցույց տված ծառայությունը, ես դրա համար տալիս եմ իմ սրտագին հաճությունը։
 
ԶԱՔԱՐԵ.— Հայրենիքի օգտին նվիրած ծառայությունը արժանի է միշտ լավագույն վարձատրության։ Ես համաձայն եմ քո մտադրության հետ։
 
ԻՇԽԱՆՆԵՐ.— Մենք ևս, մենք ևս։
 
ԶԱԼԱԼ.— (հանդիսաբար մոտենալով Ներսեհին) Որդյակ իմ,դու արժանի ես ա՛յն պարգևին, որը վաղուց հետե սահմանված է եղել քեզ համար, բայց որը տակավին հանձնըված չէ եղել քեզ հանդիսացար։ Այդ պարգևը դու ամե
 
նաթանկագինն ես համարել բոլոր բարիքներից։ Եվ ահա իմ հատուկ ցանկությամբ և իշխանուհվո ու մեր հարգելի իշխանների հաճությամբ ես տալիս եմ քեզ այն իբրև մրցանակ քո փառավոր հաղթության։ (Բռնելով Ռուզանի ձեոքը և հանձնելով Ներսեհին): Ահա՛ նա։
 
ՆԵՐՍԵՀ.— (զգացված) Դու ինձ ամենաերջանիկը կացուցիրաշխարհում, մեծ իշխան։
 
ՀԱԷԱԷ.— (զրկելով երկուսին և համբուրելով) Դուք արժանիեք միմյանց, որդյակներս։
 
1190

edits