«Էջ:Muratsan, vol. 6.djvu/112»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
 
Էջի կարգավիճակԷջի կարգավիճակ
-
Սրբագրված
+
Հաստատված
Էջի մարմին (ներառվելու է).Էջի մարմին (ներառվելու է).
Տող 1. Տող 1.
 
Ներս մտնելուս պես բոլորն էլ հայացքները սևեռեցին վրաս, իսկ Մեսրոբ դային հեղինակավոր ձայնով նկատեց.
մասին է Ամենից վերջը նստած էր Լղարենց Աբրահամ ապերը,
 
  +
որ մի բարձրահասակ, բայց հեզ ու հանդարտ մարդ էր և
 
 
Ա՛ բալամ, խի՞ եդացար։ Էսքան հոգի քեզ ենք սպասում։
երևելի նրանով, որ Դավութ բեգի հարևանն էր։
 
  +
Ներս մտնելուս պես բոլորն էլ հայացքները սևեռեցին
 
 
— Ներողություն, Մեսրոբ դայի, չեմ եդացել, գուցե ժամկոչն է ուշ եկել,— արդարացա ես։
վրաս, իսկ Մեսրոբ դային հեղինակավոր ձայնով նկատեց.
 
  +
Ա' բալամ, խի՞ եդացար։ Էսքան հոգի քեզ ենք սպա-
 
 
— Կըլի որ էն հիմարն ա ուշ գնացել,— մեջ մտավ երեցփոխը, կամենալով հաճելի լինել ինձ։
սում։
 
  +
— Ներողություն, Մեսրոբ դայի, չեմ եդացել, գուցե ժամ¬
 
 
— Լավ, վնաս չունի, էդ ա էկել ես, հմի մեր գործը տեսնանք,— համաձայնվեց Մեսրոբ դային և ապա ավելացրեց.
կոչն է ուշ եկել,— արդարացա ես։
 
  +
— Կըլի որ էն հիմարն ա ուշ գնացել,— մեջ մտավ երեց¬
 
փոխը, կամենալով հաճելի լինել ինձ։
 
— Լավ, վնաս չունի, էդ ա էկել ես, հմի մեր գործը տես¬
 
նանք,— համաձայնվեց Մեսրոբ դային և ապա ավելացրեց.
 
 
— Գիտու՞մ ես քեզ խի՞ ենք կանչել։
 
— Գիտու՞մ ես քեզ խի՞ ենք կանչել։
  +
 
— Կարծեմ երեցփոխի հաշիվներին...
 
— Կարծեմ երեցփոխի հաշիվներին...
  +
— Հա, երեցփոխի հաշիվներին ձեռք քաշելու (ստորա֊
 
գրելու) համար,— ընդհատեց Մեսրոբ դային և ապա ավե-
+
— Հա, երեցփոխի հաշիվներին ձեռք քաշելու (ստորագրելու) համար,— ընդհատեց Մեսրոբ դային և ապա ավելացրեց — ըստեղ վեց հաշվատեսներ ենք, օխտնջինն էլ (յոթերորդ) քո հերն (հայրն) ա, նա հու ըստեղ չի...
  +
լացրեց — ըստեղ վեց հաշվատեսներ ենք, օխտնջինն էլ (յո¬
 
թերորդ) քո հերն (հայրն) ա, նա հու ըստեղ չի...
 
 
— Երկու օրից կգա,— հայտնեցի ես։
 
— Երկու օրից կգա,— հայտնեցի ես։
  +
— Երկու օրն ուշ ա. էս հաշիվները սրբազանն ուզել ա.
 
էսօր պետք ա ղրկենք կանդստորը. հիմի մենք վեց հոգիս
+
— Երկու օրն ուշ ա. էս հաշիվները սրբազանն ուզել ա. էսօր պետք ա ղրկենք կանդստորը. հիմի մենք վեց հոգիս ձեռք կքաշենք, դու էլ, վնաս չունի, քո հոր տեղ ձեռք
ձեռք կքաշենք, դու էլ, վնաս չունի, քո հոր տեղ ձեռք
 
 
կքաշես։
 
կքաշես։
  +
 
— Շատ բարի,— համաձայնվեցա ես։
 
— Շատ բարի,— համաձայնվեցա ես։
  +
— Դե վեր ա'ռ, Դավութ բեգ, թուղթը հազիր քեզ մոտ
 
ա, առաջ դու ձեռք քաշիր,— կարգադրեց երեցփոխը։
+
— Դե վեր ա'ռ, Դավութ բեգ, թուղթը հազիր քեզ մոտ ա, առաջ դու ձեռք քաշիր,— կարգադրեց երեցփոխը։
  +
— Ընչի՞, թող առաջ մեծերը (հասակավորները) ձեռք
 
քաշեն այ, Մեսրոբ դային, Աբրահամ ապերը...
+
— Ընչի՞, թող առաջ մեծերը (հասակավորները) ձեռք քաշեն այ, Մեսրոբ դային, Աբրահամ ապերը...
  +
— Ա բալամ, էլ ո՞ւր ես մեծ ու պուճուր անում, մենք
 
հասակով ենք մեծ, դու խելքով, վեր կալ ձեռք քաշիր,— նկա¬
+
— Ա բալամ, էլ ո՞ւր ես մեծ ու պուճուր անում, մենք հասակով ենք մեծ, դու խելքով, վեր կալ ձեռք քաշիր,— նկատեց Մեսրոբ դային։
  +
տեց Մեսրոբ դային։
 
— Չէ, Մեսրոբ դայի, չի ըլիլ, առաջ դու վեր կալ,— հա¬
+
— Չէ, Մեսրոբ դայի, չի ըլիլ, առաջ դու վեր կալ,— համառեց Դավութ բեգը և հաշվի թերթը մոտեցրեց նրան։
  +
մառեց Դավութ բեգը և հաշվի թերթը մոտեցրեց նրան։
 
— Լավ, ըդել թող քու ասածն ըլի,— համաձայեեց Մեսրոբ
+
— Լավ, ըդել թող քու ասածն ըլի,— համաձայնեց Մեսրոբ դային և թուղթն առնելով ստորագրեց բարձրաձայն արտասանելով— Մեսրոբ Թառումյանց... Բա՛, էս ցո-ին հաքին
  +
(պոչը) շատ էրկանացավ, հու վնա՞ս չունի։
1190

edits